Medycyna Pracy

Rejestracja: tel. +48 727 063 008

Oferujemy Państwu możliwość wykonywania Waszym pracownikom badań profilaktycznych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.
Zadania profilaktyczne są realizowane w WIML od wielu lat przez wykwalifikowaną kadrę z zakresu medycyny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zmian.) oraz ustawą z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96 poz. 593), w stosunku do wszystkich pracowników kierowanych przez pracodawcę. Oferujemy wykonywanie następujących badań profilaktycznych:

  • wstępnych
  • okresowych
  • kontrolnych

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w ciągu swojego istnienia współpracował z wieloma instytutami naukowymi - wojskowymi i cywilnymi - w kraju i za granicą. WIML jest placówką specjalistyczną w dziedzinie medycyny lotniczej z zakresu patofizjologii i psychologii związanej z diagnostyką i terapią stanów chorobowych ograniczających zdolność do pracy w powietrzu. Prace Instytutu przyczyniły się w dużym stopniu do utrzymania zdrowia i sprawności personelu lotniczego zarówno wojskowego, jak i cywilnego.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przedstawienie wniosku z wybranym zakresem badań w celu zawarcia umowy na świadczenie usług.
W złożonym wniosku prosimy o podanie następujących danych:

  • podstawowe informacje o firmie (nazwa, adres, telefony, REGON, NIP)
  • przewidywaną ilość osób wymagających badań profilaktycznych do wykonania w ciągu roku z określeniem zwłaszcza liczby badań okresowych
  • rodzaje warunków szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy
  • strukturę wieku pracowników

Powyższe informacje prosimy przesyłać na adres:

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa
fax +48 261 852 865

     

Go to top