dr inż. Agata Gaździńska

STANOWISKO: Adiunkt
FUNKCJA: Kierownik Pracowni Dietetyki i Leczenia Otyłości
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Pomiarów Psychofizjologicznych i Badań Czynnika Ludzkiego
TELEFON: +48 261 852 894
E-MAIL: agazdzinska@wiml.waw.pl
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9910-3445

 ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • diagnostyka, leczenie nadwagi i otyłości
  • profilaktyka zdrowotna
  • edukacja żywieniowa
  • wydatek energetyczny
  • psychodietetyka

PROFIL NAUKOWY

Dr inż. Agata Gaździńska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na tej samej uczelni w roku 2010 r. uzyskała stopień doktora w zakresie technologii żywności i żywienia. W roku 2013 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Praca naukowa dr inż. Gaździńskiej obejmuje m.in. ocenę stanu odżywienia, sposobu żywienia, wiedzy żywieniowej i aktywności fizycznej oraz wydatku energetycznego. Jej badania dotyczą różnych grup zawodowych m.in. podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, wojskowego personelu latającego czy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dr inż. Gaździńska opracowuje również programy profilaktyczne dotyczące zapobiegania i leczenia nadwagi oraz otyłości. Współpracuje z Kliniką Chirurgii WIML, gdzie konsultuje pacjentów kwalifikowanych do zabiegowego leczenia otyłości. Opracowuje i doskonali metody, narzędzia badawcze oraz zalecenia wykorzystywane w diagnozowaniu jak również leczeniu dietetycznym/psychodietetycznym pacjentów z otyłością olbrzymią. Obecnie prowadzi badania wpływu różnych czynników na wartość spoczynkowej przemiany materii z wykorzystaniem systemu Cosmed Fitmate-WM. W ramach prac badawczo-rozwojowych od kilku lat realizuje zadanie  „System szkolenia fizycznego wojskowego personelu latającego, ze szczególnym uwzględnieniem załóg samolotów wysokomanewrowych (MG-29; F-16)”.

Jest autorem ponad 30 publikacji w pismach krajowych i zagranicznych. Aktywnie brała udział w wielu konferencjach naukowych, na których zaprezentowała uzyskane wyniki badań w formie doniesień naukowych. Uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalistycznych i kursach doszkalających z zakresu fizjologii wysiłku i żywienia oraz psychodietetyki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz Polskiego Towarzystwa Praktycznego Leczenia Otyłości

W roku 2010 założyła Poradnię Dietetyczną w Poliklinice WIML.

     

Go to top