Projekt realizowany w ramach B+R

Doskonalenie badań w warunkach rzeczywistego lotu parametrów fizjologicznych i psychologicznych podchorążych i pilotów przeszkalanych na nowe typy statków powietrznych dla oceny środowiska i postępów w szkoleniu lotniczym
Dotychczas główny ciężar prac w projekcie położono na coroczne przeprowadzanie badań lotniskowych podchorążych 2 rocznika WSOSP, składających się z testów psychologicznych oraz rejestracji sygnałów fizjologicznych i środowiskowych w warunkach lotu. Prowadzenie badań kandydatów do lotnictwa ma na celu, obok bieżącej kontroli podstawowych parametrów fizjologicznych, również stworzenie systemu oceniającego predyspozycje do wykonywania zawodu pilota. Docelowo system bazował będzie na tzw. profilach zachowań parametrów psychofizjologicznych kandydatów, zbudowanych w oparciu o wielokrotne badania na odpowiednio dużej populacji podchorążych. W ramach projektu opracowano system do badań fizjologicznych w trakcie lotu – Ventus. 
 

     

Go to top