Projekt realizowany w ramach B+R

System monitorowania sprawności psychofizjologicznej żołnierzy w procesie selekcji do prowadzenia działań na polu walki
W wyniku realizacji projektu wdrożony został system monitorowania sprawności psychofizjologicznej żołnierzy oraz zgłoszono do Urzędu Patentowego RP wniosek dotyczący „Mikrofalowego układu do pomiaru stężenia glukozy we krwi i sposobu pomiaru stężenia glukozy we krwi”. System wraz z czujnikiem został zaprezentowany na stanowisku wystawcy podczas targów uzbrojenia w Kielcach  MSPO 2010 oraz na stanowisku narodowym podczas Międzynarodowych Targów i Konferencji Future Soldier (Exhibition & Conference Prague 2010).
 
 
 
System wraz z czujnikami na stanowisku narodowym
podczas Międzynarodowych Targów i Konferencji Future Soldier (Exhibition & Conference Prague 2010)

     

Go to top