Projekt w ramach Funduszy Strukturalnych

Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym

Projekt jest realizowany z myślą stworzenia pierwszego w Polsce zintegrowanego systemu badań i szkolenia kierowców wyposażonego w modelowe stanowisko symulacji jazdy samochodem wraz z wystandaryzowaną procedurą do badań psychologicznych i fizjologicznych osób kierujących pojazdami.
Do chwili obecnej w ramach realizacji projektu przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej:

  • został zbudowany symulator samochodu ciężarowego
  • zakupiono aparaturę umożliwiającą rejestrację wszystkich istotnych parametrów psychofizjologicznych badanego kierowcy takich jak: flicker, okulograf itd.
  • zbudowano system pomiarowy SMP-200
  • powstała pracownia psychologiczna, w której badana jest sprawności intelektualnej, cechy osobowości i temperamentu oraz sprawności psychofizyczna kierowców
  • zostały przeprowadzone badania pilotażowe w warunkach rzeczywistych

Więcej informacji znajduje się na: http://projektue.wiml.waw.pl/poig2/

Film informacyjny o projekcie: http://www.opi.org.pl/pl/galeria-video-poig/art5,instytut-medycyny-pracy...

Ulotka informacyjna o projekcie:  więcej >>

Kabina symulatora samochodu ciężarowego

Pracownia psychologiczna

 

     

Go to top