dr n. med. Jaromir Wasyluk

STANOWISKO: Adiunkt
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Klinika Okulistyki
TELEFON: +48 261 852 932
E-MAIL: jwasyluk@wiml.waw.pl
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0080-6050

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • diagnostyka i leczenie jaskry
  • diagnostyka i leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
  • choroby powierzchni oka
  • nowoczesne, wspomagane komputerowo laserowe techniki obrazowania
  • laseroterapia okulistyczna

PROFIL NAUKOWY

Dr n. med. Jaromir Wasyluk ukończył studia na I Wydziale Lekarskim WUM (ówcześnie Akademia Medyczna w Warszawie), staż specjalizacyjny z okulistyki odbył w Klinice Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, gdzie przez kolejne lata pracował najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt naukowo-dydaktyczny. Pracę doktorską na temat zastosowania laserowej polarymetrii skaningowej w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta i nadciśnienia ocznego obronił w roku 2006. Dr Wasyluk odbył staże zagraniczne, m. in. w Dreźnie (Niemcy), Londynie (Wielka Brytania), Coimbrze (Portugalia) i Rejkiawiku (Islandia).

Dr Wasyluk jest nauczycielem akademickim, przez wiele lat prowadził w CMKP i WIML kursy specjalizacyjne dla lekarzy nt. jaskry, laseroterapii, chorób powierzchni oka, neurookulistyki, optyki adaptywnej, a także przeprowadzał szkolenia z okulistyki dla lekarzy rodzinnych i specjalizujących się w medycynie lotniczej. Jest kierownikiem specjalizacji 3 lekarzy rezydentów.

Dr Wasyluk jest autorem ponad 60 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad 100 doniesień zjazdowych. Bierze czynny udział w okulistycznych konferencjach krajowych i zagranicznych, przedstawiając prace w formie wystąpień, plakatów oraz prowadzi na nich kursy jako wykładowca. W Klinice Okulistyki WIML prowadził jako główny badacz wielkośrodowe międzynarodowe badanie kliniczne nad nowatorskimi implantami do dogałkowymi z bimatoprostem: „Allergan Bimatoprost SR Glaucoma Clinical Trial CG2011-PL015" (był też koordynatorem krajowym tego badania), a także inne prace naukowe, np.: „Wpływ doustnego podawania preparatu złożonego zawierającego ekstrakt z Ginko biloba, kwas alfa-liponowy, L-arginine, L-cytrulinę, kwas foliowy, i witaminy B2 i B12 na zmiany pola widzenia i grubość warstwy włókien nerwowych u pacjentów z jaskrą" i „Badanie wpływu na osmolarność filmu łzowego dołączenia do terapii miejscowej prostaglandyną preparatu łączonego trehalozy z kwasem hialuronowym u pacjentów z jaskrą" itd. 

W 2019 r. wraz z Prof. M. Prostem w ramach konkursu „Grant Kliniczny MON” zdobył grant w wysokości 1 mln zł p.t. „Stworzenie Pracowni Optyki Adaptywnej do badań receptorów wzrokowych i naczyń krwionośnych siatkówki oka w celu wczesnego wykrywania wrodzonych i nabytych dysfunkcji widzenia u pilotów” w ramach którego zakupiono dla WIML kamerę z optyką adaptywną i przeprowadzono 3 szkolenia zagraniczne z tej tematyki dla personelu Kliniki Okulistyki.

Dr Wasyluk od 2014 r. jest Zastępcą Redaktora Naczelnego specjalistycznego kwartalnika naukowego „OphthaTherapy. Terapie w okulistyce" - siedziba Redakcji mieści się w Klinice Okulistyki WIML. 

Był jedynym z Polski członkiem IV edycji European Glaucoma Panel - grupy eksperckiej z zakresu jaskry, pracującej w latach 2012-2015 pod kierunkiem prof. D. Garwaya-Heatha z Moorfields Eye Hospital w Londynie. Jest członkiem Sekcji Jaskry oraz Sekcji Rogówki, Powierzchni Oka i Soczewek Kontaktowych PTO oraz Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego i ESCRS.

 

 

     

Go to top