Komora niskich ciśnień WAWELSKA

W Komorze Niskich Ciśnień wykonywane są badania i treningi personelu latającego Sił Zbrojnych RP w warunkach obniżonego ciśnienia barometrycznego w złożonych kombinacjach wysokości. Komora przeznaczona jest do wykonywania następujących badań:

  • okresowych – mających na celu określenie stopnia odporności ustroju na wpływ niedoboru tlenowego i na wpływ wysokości,
  • okolicznościowych – mających na celu określenie lub uaktualnienie odporności ustroju na niedobór tlenowy,
  • specjalnych – zgodnie z zapotrzebowanym profilem.

Komora niskich ciśnień charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

  • ciśnienie barometryczne osiągane w komorze – 9 mmHg,
  • zmiany ciśnienia regulowane są w sposób płynny, w zakresie od 0 do 15 mm Hg/s,
  • objętość użytkowa komory – 50 m3,
  • w komorze jednorazowo można badać dziesięć osób.
Komora wyposażona jest w system komputerowy umożliwiający rejestrację parametrów: fizjologicznych (częstość skurczów serca, wysycenie tlenem krwi tętniczej) i technicznych (ciśnienie barometryczne, temperatura i wilgotność) oraz pełne monitorowanie tych parametrów na monitorze komputera podczas badania, co pozwala na dokładny i obiektywny sposób oceny badanych i ewentualną szybką pomoc. Parametry te prezentowane są w postaci cyfrowej i graficznej i archiwizowane na dysku twardym komputera.
 
Kontakt: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
tel. +48 261 852 000
e-mail: kkowalczuk@wiml.waw.pl
 

     

Go to top