Konferencja NATO

NATO-wska konferencja naukowa pt. „Emerging Technological Advances in Tactical Casualty Care” odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Doświadczenie ostatnich konfliktów zbrojnych wskazuje, że rozwiązania techniczne m.in. w taktycznej opiece nad poszkodowanymi odegrały kluczową rolę w ograniczeniu liczby ofiar śmiertelnych. Nowa Koncepcja Strategiczna NATO kładzie nacisk na wspólną, międzynarodową odpowiedzialność za opiekę medyczną. Zapewnienie najwyższego stopnia bezpieczeństwa wymaga zapoznania się z nowymi technologiami, które będą wykorzystywane często w odległych, ciężko dostępnych zakątkach świata.

Konferencja naukowa NATO zgromadzi ekspertów z całego świata, zajmujących się przede wszystkim rozwojem i budową zaawansowanych technologii medycznych, szczególnie takich, które mogą być wykorzystane podczas udzielania pomocy na miejscu zdarzenia lub ewakuacji.

W konferencji naukowej wezmą udział przedstawiciele nauki, przemysłu i wojska.

Sponsorzy:

  

                  

           

 

       

           

     

Go to top