Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

p.o. ppłk Małgorzata Szczypek

tel. +48 261 852 892

e-mail: mszczypek@wiml.waw.pl

Punkt pobrań materiału do badań:

tel. +48 261 852 914, Poliklinika I piętro, pokój nr 105
e-mail: lecznictwo@wiml.waw.pl

 

PAKIETY PROMOCYJNE

WYKRYCIE WIRUSA SARS-COV-2 METODĄ RT-PCR- WYMAZ Z NOSOGARDZIELIi więcej...

TESTY NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ P/C ANTY-SARS-COV-2S TOTAL więcej...

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

W strukturze Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WIML są następujące pracownie:

 • Analityki ogólnej
 • Biochemii 
 • Biologii molekularnej 
 • Hematologii i koagulogii
 • Immunochemii
 • Preparatyki autologicznych sztucznych łez
 • Transfuzjologii i banku krwi

Diagnostyka laboratoryjna to bardzo szeroka, intensywnie rozwijająca się dziedzina wiedzy medycznej, która jest dobrym sposobem kontrolowania swojego zdrowia, jak również stanowi nieocenioną pomoc dla lekarza w diagnozowaniu i monitorowaniu postępów leczenia. Daje możliwość wczesnego wykrycia niepokojących procesów zachodzących w organizmie. Dzięki nowoczesnym technikom badawczym są nowe możliwości diagnozy, profilaktyki czy kontroli procesu chorobowego. Spełniamy podstawowe standardy, jakie powinny spełniać medyczne laboratoria diagnostyczne. Uczestniczymy w międzynarodowych i ogólnokrajowych programach kontroli jakości - Łódzkiego Ośrodka Badań Kontroli Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Brytyjskiej kontroli RIQAS. Proponujemy Państwu podstawowe profile związane z najczęstszymi problemami zdrowotnymi i profilaktyką zdrowotną. Przy wyborze danego profilu należy pamiętać o istnieniu szeregu badań dodatkowych pomocnych w diagnozowaniu schorzeń. Profile należy traktować jedynie jako propozycję doboru analiz, a w przypadku szczegółowych badań należy skontaktować się z lekarzem lub osobą uprawnioną do udzielania konsultacji .

1. Profil ogólny

 • Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym
 • Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • Badanie ogólne moczu
 • Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)
 • Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL)
 • Glukoza we krwi

2. Profil wątrobowy:

 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)
 • Bilirubina całkowita
 • Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • Antygen HBs (HBsAg)
 • Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV)  

3. Profil nerkowy:

 • Badanie ogólne moczu
 • Sód w surowicy
 • Potas w surowicy
 • Mocznik w surowicy
 • Kreatynina w surowicy (e-GFR)
 • Kwas moczowy w surowicy
 • Białko całkowite w surowicy

4. Profil kostny:

 • Wapń w surowicy
 • Fosforany w surowicy
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)
 • Wit. D3

5. Profil trzustkowy:

 • Amylaza w surowicy
 • Peptyd C
 • Insulina
 • Lipaza
 • p/c przeciwko wyspom trzustki
 • Amylaza w moczu
 • Glukoza we krwi
 • CA19-9

6. Profil reumatyczny:

 • Morfologia krwi obwodowej z rozmazem manualnym
 • Białko C-reaktywne (CRP)
 • Przeciwciała anty-CCP
 • ASO
 • Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • Kwas moczowy w surowicy
 • RF - czynnik reumatoidalny
 • Odczyn Waalera - Rosego

7. Profil tarczycowy:

 • Hormon tyreotropowy (TSH)
 • Tyroksyna wolna (fT4)

8. Profil tarczycowy rozszerzony:

 • Hormon tyreotropowy (TSH)
 • Tyroksyna wolna (fT4)
 • Trijodotyronina wolna (fT3)
 • Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)
 • Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG)

9. Ocena czynników ryzyka miażdżycy:

 • Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL
 • Homocysteina
 • CRP

10. Profil kardiologiczny:

 • Kinaza fosfokreatynowa (CK)
 • Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)
 • Troponina T
 • NT – pro BNP
 • D-dimer
 • Homocysteina
 • Magnez
 • CK-MB

11. Profil kobiety w ciąży:

 • Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym
 • Badanie ogólne moczu
 • Glukoza we krwi
 • Toxoplazmoza IgG
 • CMV IgG
 • Rubella IgG
 • TSH
 • FE
 • MG
 • kw. foliowy
 • kreatynina

12. Profil przy antykoncepcji hormonalnej:

 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)
 • Bilirubina całkowita
 • Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL)
 • Czas protrombinowy (PT)
 • Czas koalino - kefalinowy (APTT)

13. Profil kobiety po 40 roku życi:

 • Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym
 • Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • Badanie ogólne moczu
 • Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)
 • Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL)
 • Glukoza we krwi
 • Wapń w surowicy
 • Fosforany w surowicy
 • Magnez w surowicy
 • Kwas moczowy w surowicy
 • Estradiol
 • Hormon folikulotropowy (FSH)
 • Hormon tyreotropowy (TSH)
 • PAKIET ONKOLOGICZNY:
  • Morfologia
  • CA19.9
  • CEA
  • CA 125
  • CA 15-3

14. Profil mężczyzny po 40 roku życia:

 • Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym
 • Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • Badanie ogólne moczu
 • Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)
 • Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL)
 • Glukoza we krwI
 • Antygen swoisty dla stercza (PSA)
 • PSA wolny
 • Kwas moczowy w surowicy
 • Hormon tyreotropowy (TSH)
 • PAKIET ONKOLOGICZNY:
  • AFP
  • CEA
  • CA19.9

15. Panel narkotykowy

 • Marihuana w moczu
 • Kokaina w moczu
 • Extaza w moczu
 • Metadon w moczu
 • Amfetamina w moczu
 • Benzodiazepina w moczu
 • Opiaty w moczu

16. Profil przed zabiegiem

 • Grupa krwi
 • Odczyn VDRL(WR)
 • HbsAg
 • Morfologia
 • Badanie ogólne moczu
 • Elektrolity
 • Kreatynina
 • Glukoza
 • Czas PT i APTT
 • p/c SARS-CoV-2 IgA i IgG

17. Ocena układu krzepnięcia

 • Czas koalinowo – kefalinowy
 • Czas protrombinowy (INR)
 • Fibrynogen
 • D- Dimery

18. Profil niedokrwistości

 • Morfologia z rozmazem manualnym
 • Żelazo
 • Witamina B12
 • Ferrytyna
 • Transferryna
 • Kw.foliowy

19. Przygotowanie do ciąży

 • Toxoplazmoza IgG
 • Toxoplazmoza IgM
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym
 • Badanie ogólne moczu
 • Glukoza we krwi
 • p/c HCV
 • p/c HIV
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • CRP
 • cholesterol
 • ALT
 • kreatynina
 • magnez
 • FE

 

 

     

Go to top