Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2004 r.

 

1.A. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH Z LISTY FILADELFIJSKIEGO INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ

 1. Eliasz J., Mikuliszyn R., Dereń M.: Measurement of force exerted on footplates by centrifuge subjects. Aviation, Space and Environmental Medicine, 2004, 6, 75,551-553.
 2. Zawadzka-Bartczak E., Kopka L.: Centrifuge braking effects on cardiac arrhythmias occurring at high +Gz acceleration. Aviation, Space and Environmental Medicine, 2004,75,458-459.

1.B. PUBLIKACJA W INNYM RECENZOWANYM CZASOPIŚMIE ZAGRANICZNYM LUB CZASOPIŚMIE POLSKIM

 1. Czarkowski M., Mikulska M., Żebrowski M., Baran A., Różanowski K.: Tilt test alters accuracy of the oscillometric device Omron HEM-705CP. Journal of Human Hypertension, 2004,18,293-294.
 2. Czarkowski M., Mikulska M., Żebrowski M., Baran A., Różanowski K.: Wpływ zmiany pozycji ciała na dokładność oscylometrycznego aparatu do pomiaru ciśnienia Omron HEM-705CP. Polski Przegląd Kardiologiczny, 2004, 6,289-295.
 3. Dec S., Miszczak J., Zalewska E.: Obraz QEEG klinicznie zdrowych kobiet i mężczyzn w wieku 18 - 30 lat kandydatów do lotnictwa. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004,3, 209-226.
 4. Eliasz J.: Program optymalnego treningu siłowego. Sport Wyczynowy, 2004,11-12,92-98.
 5. Jasiński T., Tarnowski A., Strzelczak A.: Percepcja czasu jako wyznacznik efektywności pracy pilota wojskowego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 4, 323-338.
 6. Jaskowski A.: Wspomnienie o zmarłym: płk dr n.med. Tadeusz Śliwiński. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2004, 3, 309.
 7. Kaczorowski Z.: Ocena otoneurologiczna pilotów z zastosowaniem zmodyfikowanego symulatora "Hyperion". Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 2,115-120.
 8. Kłossowski M., Stelęgowski A.: Ocena związku między masą i składem ciała a sprawnością fizyczną podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 1,35-42.
 9. Kowalczuk K.: Wartość diagnostyczna parametrów fizjologicznych podczas wywoływanej dezorientacji przestrzennej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 1, 7-23.
 10. Krajewski M., Prost M., Skowroński W., Kuliński J., Stasiak K.: Zachowanie się ciśnienia wewnątrzgałkowego w warunkach hipoksji normobarycznej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 3, 249-254.
 11. Macander M.: Wpływ katapultowań i poważnych zagrożeń życia na wystąpienie stresowych zaburzeń pourazowych u pilotów lotnictwa wojskowego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 4, 339-358.
 12. Macander M., Truszczyński O.: Nieprecyzyjny i niedoskonały system monitorowania zdrowia pilotów wojskowych. Opis dwóch przypadków. Lekarz Wojskowy, 2004, 4, 80, 247-249.
 13. Maciejczyk J.: Traumatyczny stres: przyczyny-diagnoza-terapia. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 1, 49-56.
 14. Nowakowski T., Macander M., Gałecki K., Zboralski K, Truszczyński O.: Opis przypadku epizodu maniakalnego u pilota śmigłowca szturmowego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 3, 261-268.
 15. Nowicki J. : Rola narządu przedsionkowego w układzie równowagi fizycznej ciała. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 2, 121-134.
 16. Markiewicz L.: Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej w kadencji 2000-2003. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 1, 83-84.
 17. Markiewicz L.: Zasłużeni dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej: doc. dr Józef Domaszuk. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 3, 299-307.
 18. Mikuliszyn R., Bieniek R., Żebrowski M.: Orzecznicze standardy okulistyczne w wybranych Siłach Powietrznych świata: implikacje dla Sił Powietrznych RP. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 4, 385-390.
 19. Pietruszka M., Domaniecki J., Gburzyński L.: Thermographic assessment of the chronic arterial insufficiency oflower exstremities treated with glucosaminoglycans. Thermology International, 2004, 14, 1,37-40.
 20. Prost M.: Obliczenie mocy soczewek wewnątrzgałkowych w operacjach zaćmy u dzieci. Klinika Oczna, 2004, 6,106, 691-694.
 21. Rąpała A.: Bóle kręgosłupa u pilotów wojskowych. Kwartalnik Ortopedyczny, 2004, 1, 61-67.
 22. Rejment E.: Modele zwierzęce i eksperymentalne metody badawcze prowadzone w WIML w ocenie czynników fizycznych występujących w czasie lotu na pokładzie samolotu. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 2, 179-190.
 23. Skrzypkowski A.: Wybrane problemy patofizjologii wczesnego rozwoju narządu żucia w aspekcie zapobiegania stomatologicznego. Stomatologia Współczesna, 2004, 5, 11, 8-17.
 24. Skrzypkowski A.: Zapobieganie chorobom jamy ustnej u dzieci. Stomatologia Współczesna, 2004, 2, supl., 44-49.
 25. Skrzypkowski A.: Działalność Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej do I półrocza 2004 r. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej ,2004, 4, 433-436.
 26. Skrzypkowski A.: Komunikat o rejestrze Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 1, 83-84.
 27. Skrzypkowski A., Margańska M.: Ocena i samoocena stanu uzębienia u pilotów wojskowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 3, 227-236.
 28. Stępień A., Maksymiuk G.: Postępy w leczeniu bólu ośrodkowego. Ból, 2004, 2,17-21.
 29. Tomczak A.: Ocena przygotowania żołnierzy do działań w warunkach odosobnienia. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 4, 359-372.
 30. Truszczyński O., Kowalczuk K., Mikuliszyn R.: Szkolenie pilotów Sił Zbrojnych RP w zakresie medycyny lotniczej - teraźniejszość i przyszłość. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2004,157-164.
 31. Wojtkowiak M.: Aktualne metody badań i treningów pilotów w wirówkach przeciążeniowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 4, 373-384.
 32. Wojtkowiak M.: Sprawozdanie z pobytu w laboratorium przyspieszeń bazy lotniczej Stanów Zjednoczonych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 2, 191-192.
 33. Zakrzewska E.: Odznaczenie dr. med. Józefa Hornowskiego medalem Laudabilis. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 2, 193-194.
 34. Zakrzewska E.: Zasłużeni dla WIML, prof.dr hab.med. Eugeniusz Marks. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 2, 161-178.
 35. Zakrzewska E.: Zasłużeni dla WIML, prof. dr hab.med. Witold Friedensberg. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 4, 417-432.
 36. Zakrzewska E.: Zasłużeni dla WIML: prof.dr hab.n.med. Bolesław, Władysław, .Zbigniew Bembnowski. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 3, 281-298.
 37. Zawadzka-Bartczak E.: Czynny i bierny lot samolotem TS-11 "Iskra" a testy tolerancji przyspieszeń w wirówce przeciążeniowej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 2, 99-108.
 38. Zawadzka-Bartczak E.: Napadowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy nawrotny u kandydata do służby na samolotach F-16. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 1, 43-47.
 39. Zawadzka-Bartczak E. : Ocena aktywności Dysmutazy Ponadtlenkowej (SOD), Peroksydazy Glutationowej (GPx) i całkowitej zdolności antyoksydacyjnej osocza (TAS) oraz stężenia lipidów osocza w odniesieniu do stopnia zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 2,107-114
 40. Zawadzka-Bartczak E.: Próba prognozowania wystąpienia choroby wieńcowej na podstawie analizy czynników ryzyka. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 3, 237-248.
 41. Zawadzka-Bartczak E., Kopka L.: Patologiczne zwiększenie częstości skurczów serca podczas działania przyspieszeń +Gz a możliwości kompensacyjne układu krążenia. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2004, 3, 255-260.

CZASOPISMA INNE

 1. Czarkowski M., Mikulska M., Żebrowski M., Baran A., Różanowski K.: Venous blood redistribution alters the accuracy of Omron HEM-705CP. Blood Pressure Monitoring, 2004, 9, 9-12.
 2. Golec L.: Medycyna lotnicza w medycynie transportu. Skalpel, 2004, 6, 8-9.
 3. Golec L.: Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej. Skalpel, 2004,1, 20-21.
 4. Jagiełło W., Tkaczuk W. , Jasiński T.: Somatic development of children in the process of long-term training in judo. Ugdymas. Kuno Kultura. Sportas (Education. Physical Training. Sport), 2004, 4,54,59-65.
 5. Jasiński T., Jasińska A.: Metody i formy pracy oraz sylwetki osobowe urzędników Wydziału Nadzoru wybranej Izby Skarbowej - w świetle badań ankietowych. Humanizacja Pracy, 2004,1,35-54.
 6. Jasiński T., Tkaczuk V.: Analiza wskaźników wagowo - wzrostowych młodzieży "usportowionej" w aspekcie utożsamiania ich nadwagi z otyłością. Pedagogika psychołogia ta mediko-biologiczni probliemi fizycznowo wychowannia i sportu, 2004, 5,124-137.
 7. Jasiński T.: Tolerancja pilotów wojskowych na przyspieszenia działające w podłużnej osi ciała (+Gz) w aspekcie wskaźników morfologicznych i przejawianej aktywności fizycznej. Pedagogika psychołogia ta mediko-biologiczni probliemi fizycznowo wychowannia i sportu, 2004, 24, 125-135.
 8. Kluch W., Kowalczuk K.: Lotnicza choroba lokomocyjna. Biuletyn WSOSP,2004,1,5,114-119.
 9. Skrzypkowski A., Hyra E.: Optymalizacja zaspokajania potrzeb stomatologicznych żołnierzy na przykładzie lotnictwa. Przegląd Sił Powietrznych, 2004, 9,76,32-37.
 10. Tkaczuk W., Petrowicz B, Rakowski A., Skowron J., Zdzieszyński A., Jagiełło W., Poliszczuk T, Ojrzanowski A, Jasiński T. : Wozmożnosti nieparametryki w sportie. Fiziczeskoe wospitanie studentow tworczeskich specialnostej, 2004, 6,56-72.
 11. Wojtkowiak M., Mikuliszyn R.: Skojarzone działanie na pilota przyspieszeń o zmiennych kierunkach. Przegląd Sił Powietrznych, 2004, 12,25-27.
 12. Wojtkowiak M., Skrzypkowski A.: Praca operatora bezzałogowych samolotów bojowych w aspekcie medycyny lotniczej. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2004, 4, 41-46.
 13. Zgórski A., Tkaczuk W., Jasiński T., Ojrzanowski A.: Metodyka nauczania i przyczyny sukcesów w łucznictwie. Pedagogika psychołogia ta mediko-biologiczni probliemi fizycznowo wychowannia i sportu, 2004, 11, 131-144.

2.A. AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKU AKADEMICKIM W JĘZYKU POLSKIM

 1. Klukowski K., Lewicki R., Markiewicz L.,: Aktualne problemy medycyny lotniczej. Postępy Medycyny Lotniczej, 2004, 1,7-11.
 2. Kobos Z., Truszczyński O.: Sport niepełnosprawnych jako ważna forma copingu. Postępy Medycyny Lotniczej, 2004, 1, 157-164.
 3. Kobos Z., Truszczyński O.: System wiedeński jako narzędzie badawcze w psychologii sportu. Postępy Medycyny Lotniczej, 2004, 1, 139-145.
 4. Łaszczyńska J.: Wybrane zagadnienia termoregulacji w wysiłku fizycznym. Postępy Medycyny Lotniczej, 2004, 1, 77-86.
 5. Tarnowski A., Truszczyński O., Jasiński T.: Psychologiczne problemy osób niepełnosprawnych. Postępy Medycyny Lotniczej, 2004, 1, 153-156.

     

Go to top