Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2011 r.

A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z Journal Citation Reports (JCR)

 1. BIERNACKI M., TARNOWSKI A.: The effect of age and personality on the main cognitive processes in drivers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2011,4,24,367-379.
 2. Czarkowski M., Staszków M., Kostyra K., Shebani Z., RÓŻANOWSKI K. Limitations of the of the oscillometric method for blood pressure measurements in dialyzed patients. Medical Science Monitor, 2011,17,4,35-40.
 3. MACANDER M., Talarowska M., Gałecki P., Moczulski D.,Lewiński A.: Selected diabetes control indicators and working memory efficacy. Neuroendocrinology Letters, 2011,3,4,518-525.
 4. Nowak M., Jurowski P., Goś R., Prost M.E., Śmigielski J.: Pulsatile okular blond flow In subjects with sleep apnoea syndrome. Archives of Medical Science,2011,7,2,332-336.
 5. ZAWADZKA-BARTCZAK E., KOPKA L.: Cardiac arrhythmias during aerobatic flight and its simulation on a centrifuge. Aviation, Space and Environmental Medicine, 2011,6,82,599-633.

B. Publikacje w innych recenzowanych czasopismach  zagranicznych lub  czasopismach polskich

 1. BIERNACKI M., ZIELIŃSKI P.: Inteligencja płynna a poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej u kandydatów na pilotów. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,3,17,297-303.
 2. DĘBIŃSKI W., ŚWIĄTECKA A., KUCHARSKA I., CZYRZNIKOWSKA A.: Rola i miejsce Państwowej Inspekcji Sanitarnej w systemie ratownictwa medycznego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,2,17,177-188.
 3. DZIUDA Ł., KREJ M., LEWANDOWSKI J., RÓŻANOWSKI K., SKIBNIEWSKI F.: Światłowodowy czujnik czynności oddechowej i rytmu serca. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,3,17,276-284.    
 4. DZIUDA Ł, ŁUSZCZYK M., SZCZEPANIAK Z., RÓŻANOWSKI K., SKIBNIEWSKI F.: Mikrofalowy sensor oddechu i rytmu serca. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,2,17,123-138.    
 5. DZIUDA Ł., SKIBNIEWSKI F., KREJ M., LEWANDOWSKI J.: Czujnik czynności oddechowej oraz pracy serca oparty na światłowodowych siatkach Bragga. Elektronika Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2011,8,98-10.    
 6. Kaseja K., WYLEŻOŁ M., Paśnik K., Stanowski E.: Pionowa opaskowa plastyka żołądka. Medycyna Praktyczna, 2011,5,22-30.
 7. Łuczak A., TARNOWSKI A.: Dobór zawodowy kierowców – selekcja pozytywna czy negatywna. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011,9,9-11.
 8. MARKIEWICZ L.: Stopień doktora nauk medycznych nadany przez RN WIML   w latach 2000-2010. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,2,17,219-222.
 9. MISZCZAK J., DEC S., Zalewska E.: Znaczenie zmienności zapisu EEG w czasie reakcji zatrzymania dla interpretacji elektroencefalogramów wykonywanych u pilotów przy otwartych oczach w czasie aktywnych działań. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,2,17,145-176.    
 10. Nowak M., Jurowski P., Goś R., PROST M., Śmigielski J.: Pulsatile ocular blood flow in subjects with sleep apneas syndrome. Archives of Medical Science,2011, 2, 4, 332-336.
 11. Paśnik K., WYLEŻOŁ M., Lewandowski T.: Techniki zespolenia żołądkowo-jelitowego w operacjach bariatrycznych. Medycyna Praktyczna,2011,6,100,76-79.
 12. RÓŻANOWSKI K., LEWANDOWSKI J., Baran P.: Mobilne stanowisko do badania progowej częstotliwości postrzegania migotania przeznaczone do wykrywania poziomu zmęczenia i minimalizacji w ruchu drogowym.  Elektronika, Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2011,11,93-96.
 13. SKRZYPKOWSKI A.: Kserostomia u lotników - Doniesienie wstępne. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,3,17,251-256.
 14. SKRZYPKOWSKI A.: O potrzebie okresowego badania układu stomatognatycznego u personelu latającego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,2,17,189-203.
 15. SKRZYPKOWSKI A.: Sprawozdanie z konferencji „Instytuty badawcze - wczoraj i dziś”. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,1,17,87-95.
 16. Stelęgowski A., KŁOSSOWSKI M., Wochyński Z.: Wpływ ćwiczeń na lotniczych gimnastycznych przyrządach specjalnych (LGPS) na sprawność motoryczną i skład ciała. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,1,17,7-19.
 17. TERELAK J.: Szczególna rola człowieka w układzie: człowiek-obiekt techniczny-otoczenie(C-0T-0). Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2011,1,17,53-73.
 18. Truszczyńska A., Brychcy A., Rąpała K., Walczak P., TRUSZCZYŃSKI O., TARNOWSKI A.: Powtarzalność i odtwarzalność wyników oceny rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowego u kandydatów na pilotów samolotów. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja,2011,4(6),13,343-351.
 19. Truszczyński O.Różanowski K.: Wspomaganie zdolności poznawczych człowieka W: Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii pod red. Juliszewski T.,Ogińska H., Złowodzki M., Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej 2011.
 20. WYLEŻOŁ M.: Kwalifikacja chorych do zabiegów bariatrycznych. Medycyna Praktyczna, 2011,4,26-30.
 21. WYLEŻOŁ M., Matłok M.: Chirurgia bariatryczna i metaboliczna – postępy 2010. Medycyna Praktyczna, 2011,3,9-18.
 22. WYLEŻOŁ M., Paśnik K., Stanowski E.: Laparoskopowe wszczepienie regulowanej opaski żołądkowej w chirurgicznym leczeniu otyłości. Medycyna Praktyczna,    2011,5,30-37.
 23. ZAKRZEWSKA E.: 80 lat Polskiego Przeglądu Medycyny Lotniczej-specjalistycznego czasopisma z medycyny lotniczej w Polsce. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011, 3,17, 235-240.
 24. ZAKRZEWSKA E.: Wirówka przeciążeniowa-symulator szkoleniowy-nowa jakość badań w WIML. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,2,17,213-219.
 25. ZAKRZEWSKA E.: Wspomnienie o zmarłym-płk w st.spocz. dr med. J.Hornowski. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,3,17,313-317.
 26. ZIELIŃSKI P., BIERNACKI M.: Ocena przydatności wskaźnika efektywności poznawczej w badaniach selekcyjnych pilotów. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2011,3,17,285-296.            

C. Publikacje drukowane w innych czasopismach

 1. SKRZYPKOWSKI A.: Pierwsi stomatolodzy wojskowi z WAM, czyli meandry współczesnej dentystyki wojskowej. Skalpel, 2011,4,20,12-15.
 2. WYLEŻOŁ M.: Otyłość - niebezpieczna choroba. Blisko Zdrowia, 2011,4,51,18-19.

D. Autorstwo monografii lub podręcznika naukowego w języku polskim lub innym nie angielskim

 1. KOWALCZUK K., PLEZIA L.: Fizjologiczne aspekty przerzutu żołnierzy wojsk aeromobilnych transportem powietrznym. Wydawnictwo WSO, Wrocław 2011.
 2. Łuczak A., TARNOWSKI A.: Badania psychologiczne kierowców. CIOP-PIB, Warszawa 2011.       

E. Autorstwo rozdziału w monografii lub w podręczniku naukowym w języku polskim lub innym nie angielskim

 1. DZIUDA Ł., LEWANDOWSKI J.: Czujnik czynności oddechowej oraz pracy serca oparty na światłowodowych siatkach Bragga. [W:] Dziuda Ł., Skibniewski F., Torbicz W. (red.). Bezkontaktowe metody monitorowania aktywności psychofizjologicznej. Wybór prac własnych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2011, 7-43.
 2. DZIUDA Ł., SKIBNIEWSKI F., TORBICZ W.: Wprowadzenie do pomiarów sygnałów biomedycznych. [W:] Dziuda Ł., Skibniewski F., Torbicz W. (red.)  Bezkontaktowe metody monitorowania aktywności psychofizjologicznej. Wybór prac własnych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2011, 2-6.
 3. NAZAR K.: Aktywność ruchowa a regulacja ciśnienia tętniczego. [W:]  Hipertesjologia. Patogeneza, Diagnostyka i Leczenie Nadciśnienia Tętniczego. Medycyna Praktyczna , Warszawa 2011, 119-122.        
 4. TERELAK J., Goleń E.: Potrzeba doznań a agresja u bokserów i piekarzy [W:] Terelak J., Majchrzak Z.(red.) Agresja wirtualna i realna. Poglądy i badania. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2011, 215-231.    
 5. Torbicz W., SKIBNIEWSKI F., DZIUDA Ł.: Podsumowanie i perspektywy rozwoju. [W:] Dziuda Ł., Skibniewski F., Torbicz W. (red.) Bezkontaktowe metody monitorowania aktywności psychofizjologicznej. Wybór prac własnych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2011, 172-196.        
 6. ZAWADZKA-BARTCZAK E.: Nadciśnienie tętnicze a wysiłek fizyczny [W:] K.Klukowski (red.) Medycyna sportowa, 2011, 13-29

     

Go to top