Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2013 r.

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Biernacki MP, Tarnowski A, Lengsfeld K, Lewkowicz R, Kowalczuk K, Dereń M. +Gz load and executive functions. Aviation Space Environmental Medicine. 2013; 84(5):511–515.
 2. Ciupińska-Kajor M, Hartleb M, Kajor M, Kukla M, Wyleżoł M, Lange D, Liszka L. Hepatic angiogenesis and fibrosis are common features in morbidly obese patients. Hepatology International. 2013;    7(1):233-240.
 3. Dams I, Wasyluk J, Prost M, Kutner A.    Therapeutic uses of prostaglandin F(2α) analogues in ocular disease and novel synthetic strategies. Prostaglandins & Other Lipid Mediators. 2013; 104-105:109-121.
 4. Dziuda Ł, Krej M, Skibniewski FW. Fiber Bragg grating strain sensor incorporated to monitor patient vital signs during MRI.    IEEE Sensors Journal. 2013;    13(12):4986–5991.
 5. Dziuda Ł, Skibniewski FW, Krej M, Baran PM. Fiber Bragg grating-based sensor for monitoring respiration and heart activity during magnetic resonance imaging examinations. Journal of Biomedical Optics. 2013; 18(5):57006-15.
 6. Murawski K, Różanowski K, Krej M. Research and parameter optimization of the pattern recognition algorithm for the eye tracking infrared sensor. Acta Physica Polonica A. 2013; 124(3): 513-516.
 7. Murawski K, Różanowski K. Pattern recognition algorithm for eye tracker sensor video data analysis. Acta Physica Polonica A. 2013; 124(3):509-512.
 8. Różanowski K, Murawski K. Optical sensor to monitor pupillary light reflex    Acta Physica Polonica A. 2013; 124(3):558-562.
 9. Truszczyńska A, Rąpała K, Truszczyński O, Tarnowski A, Łukawski S. Return to work after spinal stenosis surgery and the patient's quality of life. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2013; 26(3):394-400.
 10. Truszczyński O, Wojtkowiak M, Lewkowicz R, Biernacki MP, Kowalczuk K. Reaction time in pilots at sustained acceleration of +4.5 Gz. Aviation Space Environmental Medicine. 2013; 84(8):845–849.

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW

 1. Biernacki M. Metoda usprawnienia procesów decyzyjnych w działaniach zawierających element ryzyka. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka. 2013; 8(503):18-21.
 2. Chmielewski R. Laser tonsil cryptolysis: perspectives in airborne personel. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(2):25-30.
 3. Gaździńska A, Baran P, Wyleżoł M, Jagielski P, Skibniewski FW. Ocena poziomu wiedzy żywieniowej podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie - badania wstępne. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2013; 94(2):368-370.
 4. Gaździńska A. Co powiesz pacjentowi, który deklaruje, że chce schudnąć. Medical Tribune. 2013; 8:35-37.
 5. Gołębiowska-Wawrzyniak M, Markiewicz K, Maciejewski T, Jakimiuk A, Truszczyński O, Kozicki T, Modrzewski A, Kozar A, Wawrzyniak Z, Rytwiński K. Sexually transmitted infections in the residual forces participating in military missions - diagnostic and prophylactic proceedings. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(1):21-36.
 6. Grabska-Liberek I, Wasyluk J, Derlacka D, Kowalska-Bylak K, Krzyżewska-Niedziałek A, Łukasik U, Tręda A. Okulistyka współczesna – obecne możliwości i perspektywy w zakresie diagnostyki i terapii najczęstszych chorób oczu. Postępy Nauk Medycznych. 2013; 26(12):884-890.
 7. Janicki A. Three-factor utility function - the safety of pilots levering instrument. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(2):11-18.
 8. Jankowska-Lech I, Grabska-Liberek I, Chojnowski P, Skowyra A, Wasyluk J. Zmiany starcze aparatu ochronnego oka. Postępy Nauk Medycznych. 2013; 26(12):896-900.
 9. Jezierski M. Assessment of accommodative ability in aviation medical certification standards . Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(2):19-24.
 10. Klukowski KS, Skibniewski FW. A historical look at the biomedical tests conducted by cosmonauts during the orbital flight Soyuz 30/Salyut 6. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(3):17-22.
 11. Klus M, Florkowski A, Macander M, Zboralski K. Ocena zależności występowania zaburzeń depresyjnych u mężczyzn z zespołem bólowym okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Polski Merkuriusz Lekarski. 2013; 35(208):210-213.
 12. Kopka L, Zawadzka-Bartczak E. Impact of training on hemodynamic parameters measured during Anti-G Maneuvers. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(1):13-20.
 13. Kowalczuk K, Wyleżoł M. Influence of altitude changes on a person, who underwent obesity treatment with intragastric liquid filled balloon. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(2):31-34.
 14. Murawski K, Różanowski K. Koncepcja wykorzystania sensora okulograficznego w badaniach i treningu żołnierzy. Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania. 2013; 54(1):40-45.
 15. Olendrzyński L, Piątek K. Hypothalamic-Pituitary Sarcoidosis - Clinical and Aviation-Medical Decision Making Aspects. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(4):25-30.
 16. Orzechowska A, Berent D, Zajączkowska M, Macander M, Gałecki P. Difficulties in identifying emotional states in patients treated for depressive disorders compared to patients with selected somatic diseases. Medical Science and Technology. 2013; 54:54-59.
 17. Pomaski P, Dereń M, Piotrowski M, Kowalczuk K. Zastosowanie sensorowej funkcji układu sterowania napędem zamka elektromechanicznego. Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania. 2013; 54(3):69-73.
 18. Prost M. Wskazania do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku. Okulistyka po Dyplomie. 2013; 3(5):10-12.
 19. Prost M. Współczesne metody operacyjne jaskry wrodzonej pierwotnej. Okulistyka. 2013; 1:60-65.
 20. Różanowski K, Sawicki M, Sondej T. Wireless Measurement Modules for Multichannel Drivers Monitoring System. Przegląd Elektrotechniczny. 2013; 89(12):138-141.
 21. Sawicki M, Różanowski K, Czapkowski R. Automatyczna aktualizacja oprogramowania w urządzeniach embedded. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. 2013; 9(7):53-62.
 22. Sawicki M. Różanowski K. Sensory MEMS w systemach monitorowania pojazdów. Pomiary Automatyka Kontrola. 2013; 59(8):851-853.
 23. Sondej T, Różanowski K, Murawski K, Truszczyński O. Integrated Psychophysical Condition Monitoring System for Vehicle Drivers. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 2013; 62(4):29-46.
 24. Szewczyk A, Terelak JF. Personality according to the “Big Five” model and styles of coping with stress among aircraft crew. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(2):5-10.
 25. Szymanowski R, Sondej T, Różanowski K. Metody bezkontaktowego monitorowania pracy serca . Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania. 2013; 54(10):108-111.
 26. Talarowska M, Kaczmarek Ł, Zboralski K, Florkowski A, Macander M, Truszczyński O, Gałecki P. Resilience u pilotów i personelu latającego w trakcie misji wojskowych poza granicami kraju. Current Problems of Psychiatry. 2013; 14(2):198.
 27. Tarnowski A. Antisaccades and executive control. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(4):5-10.
 28. Terelak JF. The emergence and development of space psychology in Poland. The significance of the historical space flight of Mirosław Hermaszewski. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(3):23-36.
 29. Turski B. Use of LBNP model for assessment of human adaptation mechanisms with regard to +Gz tolerance. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(1):49-54.
 30. Wojtkowiak M, Biernacki M. Comparison of the results of ATL and respiratory parameters before and after the anti-G training. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(1):5-12.
 31. Wojtkowiak M. Selected problems of space medicine. Early physiological research at the Military Institute of Aviation Medicine. Pol J Aviat Med Psychol. 2013; 19(3):37-44.

C. Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych znajdujących się w bazie w Web of Science

 1. Murawski K, Różanowski Kf, Sondej T, Truszczyński O. Sensor and System for Measuring Oculomotor Activity. 17th IEEE Conference SPA 2013. 2013 SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS, AND APPLICATIONS (SPA)  Book Series: Signal Processing Algorithms Architectures Arrangements and Application. 2013; 39-44
 2. Różanowski K, Piotrowski Z, Ciołek M. Mobile Application for Driver's Health Status Remote Monitoring. 9th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC). 2013; 1738-43.
 3. Sawicki M, Różanowski K, Sondej T. MEMS sensors signal preprocessing for vehicle monitoring systems; 17th IEEE Conference SPA 2013. 2013 SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS, AND APPLICATIONS (SPA)  Book Series: Signal Processing Algorithms Architectures Arrangements and Application. 2013; 349-353.

D.  Monografie naukowe

 1. Gaździńska A. Dieta i aktywność fizyczna po zabiegach bariatrycznych. Medycyna Sportowa. Wydawnictwo Medical Tribune, Warszawa 2013.
 2. Kłossowski M, Stelęgowski A. Analiza zmian wybranych zdolności motorycznych i składu ciała podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w toku studiów. Morfofunkcjonalne aspekty służb mundurowych. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa 2013.
 3. Różanowski K, Piotrowski Z, Bernat M. Psychophysiological determinants of drivers’ condition. (in) Modelling in Medicine and Biology X, Chapter: WIT Transactions on Biomedicine and Health, Vol 17. WIT Press, Ashurst Lodge, Ashurst, Southamptom 2013. Doi: 10.2495/BIO130081.

 

     

Go to top