Symulator samochodu ciężarowego

Symulator jest urządzeniem stacjonarnym, wyposażonym w układ ruchu o sześciu stopniach swobody i odwzorowującym funkcjonowanie samochodu ciężarowego/ciągnika siodłowego na bazie kabiny samochodu marki Mercedes Benz Actros. Jest przeznaczony do prowadzania badań, szkoleń i treningów kierowców w symulowanych warunkach ruchu drogowego.

Symulator spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 81, poz. 444).

Symulator został zmodernizowany w ramach projektu pt. „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Umowa Nr RPMA.01.01.00-14-8496/17-00).

Regulamin udostępniania infrastruktury badawczej pozyskanej przez WIML w ramach projektu MCB UKSW, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora WIML Nr 23/20 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Właściwości symulatora:

 • Kabina samochodu ciężarowego marki Mercedes Benz Actros
 • Układ ruchu kabiny o sześciu stopniach swobody (6 DoF)
 • Układ prezentacji na ekranie walcowym o poziomym polu widzenia 180o
 • Trzy projektory laserowe o rozdzielczości WUXGA
 • Automatyczny układ kalibracji geometrycznej
 • Układ symulacji tła akustycznego
 • Stanowisko instruktora (operatora)
 • System monitorowania parametrów biomedycznych i środowiskowych

Możliwości symulatora:

 • Symulacja jazdy w dzień i w nocy, latem i zimą, w zmiennych warunkach pogodowych, np. podczas opadów deszczu, śniegu, zamglenia, podmuchów wiatru
 • Symulacja różnych rodzajów terenu, np. miasto, autostrada, teren górzysty
 • Symulacja trudnych warunków środowiskowych, np. tereny pustynne, poligony
 • Symulacja efektów na jezdni, np. nierówności, ubytki, kałuże, oblodzenia pasa, plamy oleju
 • Symulacja pojazdów uczestniczących we wspólnym ruchu z pojazdem szkolonego/badanego kierowcy, m.in. pojazdów osobowych, ciężarowych, uprzywilejowanych, tramwajów, pociągów
 • Symulacja przechodniów, w tym np. wtargnięcie pieszego na jezdnię, osoba ranna i wzywająca pomocy, osoba nietrzeźwa znajdująca się w pobliżu jezdni
 • Symulacja tłumów ludzi, np. manifestujących, agresywnych
 • Symulacja zwierząt, np. stado dzików na drodze, wtargnięcie psa na jezdnię
 • Symulacja kolizji z innymi uczestnikami ruchu drogowego
 • Symulacja kolizji z obiektami statycznymi, np. budynkami, drzewami, przystankami, latarniami
 • Symulacja różnych sytuacji na drodze, w tym zdarzeń nagłych, np. wypadek cysterny, ładunek spadający z pojazdu, kontrola policyjna, konar leżący na jezdni lub spadający z pobliskiego drzewa, pożar lub podtopienie obszaru, policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu
 • Symulacja ćwiczeń na placu manewrowym, m.in. płyta poślizgowa prostokątna z opcjonalnym szarpakiem, łuk poślizgowy 120 albo 360 stopni, slalom, jazda po łuku
 • Symulacja awarii kierowanego pojazdu, np. blokada koła, zatarcie silnika, zablokowanie biegu, awaria świateł zewnętrznych, rozbicie przedniej szyby, wybuch, pożar, wyciek, awaria lusterek
 • Generowanie dźwięków odwzorowujących dźwięki słyszalne w kabinie rzeczywistego pojazdu, m.in. odgłosy pracy silnika i układu napędowego, efekty akustyczne towarzyszące przejazdowi po nierównościach drogi, odgłosy innych pojazdów uczestniczących w ruchu, sygnały alarmowe
 • Wspólna symulacja w jednolitym wirtualnym środowisku symulacyjnym z użyciem kilku symulatorów
 • Tworzenie scenariuszy ćwiczeń
 • Monitorowanie u kierowcy czynności elektrycznej serca (EKG) i mięśni (EMG), oddechu, bioimpedancji skóry, krytycznej częstotliwości migotania/zlewania się bodźca świetlnego
 • Pomiar siły ściskania kierownicy
 • Pomiar przyspieszeń w trakcie jazdy (w trzech osiach)

Zastosowanie symulatora:

 • Szkolenie umiejętności jazdy w zróżnicowanych warunkach terenowych i pogodowych, w tym w warunkach specjalnych
 • Trening zachowania się kierowcy w sytuacjach nagłych i niebezpiecznych na drodze
 • Trening w trudnych warunkach środowiskowych, np. na pustyni, na poligonie
 • Ćwiczenie umiejętności operatorskich na placu manewrowym
 • Ocena obciążenia psychofizjologicznego kierowcy w trakcie jazdy
 • Badanie reakcji psychofizjologicznych kierującego w odpowiedzi na zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym
 • Badania naukowe dotyczące wpływu różnych czynników podmiotowych i środowiskowych na bezpieczne prowadzenie samochodu

Producent symulatora: ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.

Piśmiennictwo: Baran i in. Technical properties and research capabilities of the truck simulator owned by the Military Institute of Aviation Medicine – a new perspective in research on truck drivers. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol 2019; 25(3):26-31.

                   

Kontakt:

dr Paulina Baran
tel. +48 261 852 277
e-mail: pbaran@wiml.waw.pl

  mgr inż. Marcin Piotrowski
tel. +48 261 852 632
e-mail: mpiotrowski@wiml.waw.pl

     

Go to top