Termobarokomora GDAŃSKA

Przeznaczona jest do przeprowadzania badań doświadczalnych i specjalistycznych. Metodyka badań może być zróżnicowana i zależy od przyjętych założeń. Termobarokomora daje szerokie możliwości oceny zachowania się organizmu człowieka oraz urządzeń technicznych w złożonej kombinacji temperatury, wilgotności, przepływu powietrza i ciśnienia.
Pracą komory steruje komputer umożliwiając uzyskanie następujących parametrów technicznych:

  • zakres temperaturowy od –30oC do +60oC z dokładnością 1oC,
  • szybkość zmian temperatury: 1oC/min,
  • wilgotność od 10% do 99% w zakresie temperatur od +20oC do +60oC z dokładnością 1%,
  • przepływ powietrza  od 0.1 do 3.5 m/s,
  • ciśnienie barometryczne od 760 mmHg do 9 mmHg ze zmianą ciśnienia regulowaną od 0 do 15 mmHg/s,
  • objętość użytkowa komory – 30 m3.
Kontakt: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
tel. +48 261 852 000
e-mail: kkowalczuk@wiml.waw.pl
 

     

Go to top