Zaawansowane Czynności Resuscytacyjne - KURS

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej organizuje kurs pt. Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) - Zaawansowane Czynności Resuscytacyjne, który jest skierowany do personelu medycznego.

WIML jest oficjalnym Centrum Treningowym American Heart Association w Polsce: www.wiml.waw.pl

Najbliższe terminy kursów:

         

Cena: 750 zł/os.

Płatność na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Nr konta: 35 1240 6247 1111 0000 4976 2110

Tytuł przelewu: Kurs ACLS, Termin, Imię i Nazwisko Kursanta

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: pabramcz@wiml.waw.pl

Kontakt: st. sierż. Przemysław Abramczuk, tel. +48 261 852 851, fax +48 261 102 044

O KURSIE:

Kurs Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) przeznaczony jest dla personelu medycznego, który może mieć bezpośredni kontakt z pacjentami zagrożonymi nagłymi stanami sercowo-naczyniowymi. Kurs ten dedykowany jest członkom Zespołów Ratownictwa Medycznego, personelowi Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć oraz przedstawicielom wojskowych służb medycznych.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne dla personelu medycznego
  • Podstawowe i zaawansowane metody udrażniania dróg oddechowych
  • Wentylacja z wykorzystaniem worka samorozprężalnego
  • Postępowanie przy nagłym zatrzymaniu oddechu i zatrzymaniu krążenia
  • Bezpieczna obsługa defibrylatora manualnego
  • Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń rytmu serca (bradykardie/częstoskurcze)
  • Wczesne leczenie Ostrych Zespołów Wieńcowych
  • Postępowanie z pacjentem z udarem mózgu
  • Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem resuscytacyjnym

Czas trwania kursu: 2 dni (ok 14 godzin)

MATERIAŁY DO KURSU:

Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu ACLS w języku polskim i 2 skrócone poradniki (wersja kieszonkowa) oraz (po zaliczeniu egzaminów) certyfikat American Heart Association.

     

Go to top