Cennik - Badania: ochrona, broń, kierowcy

Badania na licencję ochrony cywilnej, broń i kierowców
Badania osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T,B+E lub osób ubiegających się o pozw. do kierowania tramwajem 200,00 zł
Badanie osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E    200,00 zł
Badanie kandydatów na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia  do  kierowania  pojazdami 200,00 zł
Badanie osób na licencję ochrony fizycznej razem z pozwoleniem na broń osobistą 490,00 zł
Badanie kierowców - odwoławcze  200,00 zł
Badanie  kwalifikowanego pracownika  ochrony 350,00 zł
- lekarskie  250,00 zł
- psychologiczne 100,00 zł
Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wynikające z trybu odwoławczego 350,00 zł
Badanie osób ubiegających o posiadanie pozwolenia na broń  
- lekarskie  270,00 zł
- psychologiczne 270,00 zł
Badania lekarskie odwoławcze dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 350,00 zł
Badanie osób posiadających pozwolenie na broń  
- lekarskie 200,00 zł
- psychologiczne 200,00 zł
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu w oparciu o Ustawę o Transporcie Drogowym lub Ustawę o kierujących pojazdami 150,00 zł
Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na  broń, wynikające z trybu odwoławczego    350,00 zł
Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na  broń, wynikające z trybu odwoławczego    350,00 zł
Badanie osób ubiegających się o licencję detektywa:  
- lekarskie 150,00 zł
- psychologiczne        150,00 zł
Badania osób posiadających licencję detektywa:  
- lekarskie 200,00 zł
- psychologiczne 150,00 zł
Badania psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego 200,00 zł
Badania osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie mat. Wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  
- psychiatryczne 160,00 zł
- psychologiczne 200,00 zł
Konsultacja lekarza- specjalisty z medycyny pracy z wydaniem zaświadczenia o zdrowiu i dopuszczeniu do pracy 70,00 zł
Badania pracowników zabezpieczenia technicznego 350,00 zł
Wydanie kserokopii dokumentacji medycznej wytworzonej przez OBOLLiMP 110,00 zł

     

Go to top