Centrum Medycyny Lotniczej

 

 

Kierownik CML: lek. Piotr Rozlau
Z-ca kierownika CML: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
Orzecznik: lek. Piotr Rozlau
Rejestracja, pani Anna Madej: tel. +48 261 852 833, e-mail: cmlwiml@wiml.waw.pl

 W dniach 23-31 grudnia 2019 r. oraz 2-3 stycznia 2020 r. Centrum Medycyny Lotniczej NIECZYNNE

 

Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu badań lotniczo-lekarskich.

WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE TERMINU

W dniu ustalonego badania, rejestracja osób od godz. 7.00 do godz. 8.45.

Wszystkie badania wykonywane są w ciągu jednego dnia wraz z wydaniem orzeczenia.

Badania personelu lotniczego są prowadzone według bieżących wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od marca 2013 r. zostały wprowadzone do badań przepisy Part-Med wypierając stosowane dotychczas JAR-FCL 3.

Badania lotniczo-lekarskie wg Part-Med na klasę 1,2 i 3 przeprowadzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencję członka personelu lotniczego lub posiadających licencje członka personelu latającego

Wymagania:

  • w dniu badania być na czczo (badania laboratoryjne)
  • dowód tożsamości ze zdjęciem
  • opłata w rejestracji wg obowiazującego CENNIKA

 

     

Go to top