Detektor objawów zmęczenia

 

Sensor wideo, mocowany przy użyciu specjalnego uchwytu do przedniej szyby pojazdu,  umożliwia rejestrację obrazu głowy i twarzy kierowcy w paśmie bliskiej podczerwieni oraz programową identyfikację objawów zmęczenia pojawiających się w trakcie prowadzenia samochodu.

Budowa detektora

Konstrukcja sensora została wykonana w postaci zwartej, w której element mechaniczny jest jednocześnie elementem nośnym dla wszystkich elementów składowych. Podstawowe elementy składowe detektora to:

 • kamera video
 • oświetlacz
 • elementy sterujące

Element mechaniczny detektora został przygotowany do użycia technologii druku 3D.

Oprogramowanie umożliwia detekcję punktów charakterystycznych twarzy, związanych z układem oczu, nosa i ust, oraz obliczenie następujących wskaźników zmęczenia kierowcy:

 • otwarcie/zamknięcie oczu
 • czas trwania zamknięcia oczu (wskaźnik ECD – ang. eye closure duration)
 • częstość zamykania oczu (wskaźnik FEC - ang. frequency of eye closure)
 • wyrażony w procentach czas, w którym oczy są zamknięte (wskaźnik PERCLOS - ang. percentage of closed eyes)
 • odległość między środkami oczu a kącikami ust
 • powierzchnia oczu
 • częstość ziewania

Możliwości wykorzystania detektora w badaniach kierowców:

 • ocena objawów zmęczenia i senności pojawiających się u kierowcy podczas jazdy
 • ocena parametrów okulograficznych oraz reakcji mimicznych kierowcy na różne sytuacje na drodze, w tym na sytuacje nagłe, niespodziewane i zagrażające bezpieczeństwu jazdy
 • ocena zachowania kierowcy podczas jazdy długotrwałej i monotonnej, np. na autostradzie, na podstawie charakterystycznych punktów twarzy

Sensor został opracowany w ramach Projektu Nr PBS3/B9/29/2015 pt. „Detektor wczesnych objawów zmęczenia, jako element poprawy bezpieczeństwa kierowania pojazdem”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera (Lider)
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Grupa IMAGE Sp. z o.o.

Piśmiennictwo: Dziuda i in. Construction of a detector of fatigue symptoms in car drivers. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol 2018; 24(3): 23-29.

Kontakt:

dr Paulina Baran
tel. +48 261 852 277
e-mail: pbaran@wiml.waw.pl

  mgr inż. Marcin Piotrowski
tel. +48 261 852 632
e-mail: mpiotrowski@wiml.waw.pl

     

Go to top