Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2020-2035
Wartość dofinansowania: 2 138 000 zł
Całkowity koszt inwestycji: 2 169 398 zł
W ramach dotacji zrealizowano zadania:

Rok 2020

 1. Zestaw aparatów do bezpiecznego nadzoru i opieki okołooperacyjnej nad pacjentem - kwota 118 800 zł
 2. Defibrylator - kwota 54 000 zł
 3. Mikroskop operacyjny do zabiegów na przednim i tylnym odcinku oka - kwota 264 600 zł
 4. Zestaw do wykonywania operacji żylaków kończyn dolnych: Laser półprzewodnikowy o podwójnej długości fali oraz cyfrowy ultrasonograf umożliwiający wykonywanie zabiegów endożylnych - kwota 197 500 zł
 5. Zestaw diagnostyczny HD z technologią NBI - kwota 211 544 zł
 6. Mikroskop śródbłonkowy (spekularny) - kwota 89 000 zł
 7. Gastroskop - kwota 143 931 zł
 8. Kolonoskop - kwota 146 989 zł
 9. Laser operacyjny CO2 - kwota 215 000 zł
 10. Automatyczny skaner do lasera operacyjnego CO2 - kwota 150 000 zł
 11. Topograf rogówkowy - kwota 150 804 zł
 12. Laser diodowy siatkówkowy - kwota 172 692 zł
 13. Generator elektrochirurgiczny z wyposażeniem - kwota 102 600 zł
 14. Analizator termocykler CFX96 z oprogramowaniem do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 metodą PCR w czasie rzeczywistym - kwota 149 938 zł

Rok 2021

 1. Rezonans Magnetyczny 1,5 T MAGNETOM SOLA - kwota 5 073 336, 61 zl

     

Go to top