dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof. WIML

 

STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny
FUNKCJA: Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Pomiarów Psychofizjologicznych i Badań Czynnika Ludzkiego
TELEFON: +48 261 852 621
E-MAIL: ldziuda@wiml.waw.pl
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1816-4604

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Platformy symulatorowe
 • Systemy biomedyczne
 • Pomiary fizjologiczne
 • Czujniki światłowodowe

PROFIL NAUKOWY

Łukasz Dziuda otrzymał dyplom magistra inżyniera na Politechnice Lubelskiej w 2000 r., doktora nauk technicznych na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania) w 2007 r. oraz doktora habilitowanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w 2014 r.

W 2019 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej ds. Naukowych i obecnie jest liderem zespołu zajmującego się badaniem pilotów poprzez oddziaływanie podciśnienia na dolną część ciała - LBNP (z ang. Lower Body Negative Pressure) oraz monitorowaniem pacjentów w trudnych warunkach środowiskowych, np. podczas obrazowania rezonansem magnetycznym - MRI (z ang. Magnetic Resonance Imaging).

Jego zainteresowania koncentrują się głównie na rozwoju platform symulatorowych i technik pomiarowych znajdujących zastosowanie w obszarach diagnostyki medycznej i orzecznictwa lotniczo-lekarskiego. Obok tych dziedzin, swoje zainteresowania badawcze Łukasz Dziuda rozwija również w zakresie ergonomii systemów biomedycznych.

Dotychczas kierował 8 projektami badawczymi i badawczo-rozwojowymi; wydał około 60 publikacji.

INFORMACJE DODATKOWE

Wybrane publikacje:

 • 2022: Endogenous risk factors of cardiovascular diseases (CVDs) in military professionals with a special emphasis on military pilots, J. Clin. Med. 11(15), 4314, https://doi.org/10.3390/jcm11154314
 • 2022: Assessment of risk factors for development of overweight and obesity among soldiers of Polish Armed Forces participating in the National Health Programme 2016–2020, Int. J. Environ. Res. Public Health 19(5), 3069, https://doi.org/10.3390/ijerph19053069
 • 2021: Deep learning-based method for the continuous detection of heart rate in signals from a multi-fiber Bragg grating sensor compatible with magnetic resonance imaging, Biomed. Opt. Express 12(12), 7790–7806, https://doi.org/10.1364/BOE.441932
 • 2021: Evaluation of a fatigue detector using eye closure‐associated indicators acquired from truck drivers in a simulator study, Sensors 21(19), 6449, https://doi.org/10.3390/s21196449
 • 2021: Personality and temperament traits as predictors of conscious risky car driving, Saf. Sci. 142, 105361, https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105361
 • 2019: Detection of respiratory rate using a classifier of waves in the signal from a FBG based vital signs sensor, Comput. Met. Programs Biomed. 177, 31 38, https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2019.05.014
 • 2019: A study of the relationship between the level of anxiety declared by MRI patients in the STAI questionnaire and their respiratory rate acquired by a fibre-optic sensor system, Sci. Rep. 9, 4341, https://doi.org/10.1038/s41598-019-40737-w
 • 2018: Development and evaluation of a novel system for inducing orthostatic challenge by tilt tests and lower body negative pressure, Sci. Rep. 8, 7793, https://doi.org/10.1038/s41598-018-26173-2
 • 2015: Preliminary Results of the LF/HF ratio as an indicator for estimating difficulty level of flight tasks, Aerosp. Med.Hum. Perform. 86(6) 518-23, https://doi.org/10.3357/AMHP.4087.2015
 • 2015: A method of detecting heartbeat locations in the ballistocardiographic signal from the fiber-optic vital signs sensor, IEEE J. Biomed. Health Inform. 19(4) 1443-1450, https://doi.org/10.1109/JBHI.2015.2392796

Monografie:

 • 2011: „Bezkontaktowe metody monitorowania aktywności psychofizjologicznej: wybór prac własnych”, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-60434-91-8

Patenty:

 • 2014: 224837 „System zmiany położenia leżyska zwłaszcza stołu pionizacyjnego"
 • 2010: 217840 „Urządzenie do pomiaru czynności życiowych"
 • 2010: 065982 „Bezkontaktowy sensor rytmu serca"

Wdrożenia:

 • 2019: „System Ventus", wdrożenie do programu szkolenia podchorążych w Lotniczej Akademii Wojskowej

Wyróżnienia:

 • 2021: Nagroda „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2021 - Innowacyjna Jednostka Naukowo-Badawcza”
 • 2019: Nagroda zespołowa pierwszego stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2017-2018
 • 2018: Nagroda „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018 - Innowacyjny Produkt"
 • 2018: Nagroda „Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności 2018"
 • 2018: Druga nagroda "Innovation Village Runner-up" na wystawie "Photonics Innovation Village 2018" podczas Konferencji "SPIE Photonics Europe" w Strasburgu
 • 2006: Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych

Odznaczenia:

 • 2023: Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

     

Go to top