dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof. WIML

 

STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny
FUNKCJA: Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Pomiarów Psychofizjologicznych i Badań Czynnika Ludzkiego
TELEFON: +48 261 852 621
E-MAIL: ldziuda@wiml.waw.pl
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1816-4604

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Platformy symulatorowe
 • Systemy biomedyczne
 • Pomiary fizjologiczne
 • Czujniki światłowodowe

PROFIL NAUKOWY

Łukasz Dziuda otrzymał dyplom magistra inżyniera na Politechnice Lubelskiej w 2000 r., doktora nauk technicznych na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania) w 2007 r. oraz doktora habilitowanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w 2014 r. Obecnie jest Zastępcą Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej ds. Naukowych i liderem zespołu zajmującego się badaniem pilotów poprzez oddziaływanie podciśnienia na dolną część ciała - LBNP (z ang. Lower Body Negative Pressure) oraz monitorowaniem pacjentów w trudnych warunkach środowiskowych, np. podczas obrazowania rezonansem magnetycznym - MRI (z ang. Magnetic Resonance Imaging). Jego zainteresowania koncentrują się głównie na rozwoju platform symulatorowych i technik pomiarowych znajdujących zastosowanie w obszarach diagnostyki medycznej i orzecznictwa lotniczo-lekarskiego. Obok tych dziedzin, swoje zainteresowania badawcze Łukasz Dziuda rozwija również w zakresie ergonomii systemów biomedycznych. Dotychczas kierował 6 projektami badawczymi i badawczo-rozwojowymi; wydał około 50 publikacji.

INFORMACJE DODATKOWE

Wybrane publikacje:

 • 2019: "Detection of respiratory rate using a classifier of waves in the signal from a FBG based vital signs sensor", Computer Methods and Programs in Biomedicine 177, 31 38, https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2019.05.014
 • 2019: "A study of the relationship between the level of anxiety declared by MRI patients in the STAI questionnaire and their respiratory rate acquired by a fibre-optic sensor system", Scientific Reports 9, 4341, https://doi.org/10.1038/s41598-019-40737-w
 • 2018: "Development and evaluation of a novel system for inducing orthostatic challenge by tilt tests and lower body negative pressure", Scientific Reports 8, 7793, https://doi.org/10.1038/s41598-018-26173-2
 • 2015: "Preliminary Results of the LF/HF ratio as an indicator for estimating difficulty level of flight tasks", Aerospace Medicine and Human Performance 86(6) 518-23, https://doi.org/10.3357/AMHP.4087.2015
 • 2015: "A method of detecting heartbeat locations in the ballistocardiographic signal from the fiber-optic vital signs sensor", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 19(4) 1443-1450, https://doi.org/10.1109/JBHI.2015.2392796
 • 2015: "Fiber-optic sensors for monitoring patient physiological parameters: a review of applicable technologies and relevance to use during magnetic resonance imaging procedures", Journal of Biomedical Optics 20(1) 010901, https://doi.org/10.1117/1.JBO.20.1.010901
 • 2014: "The effects of simulated fog and motion on simulator sickness in a driving simulator and the duration of after effects", Applied Ergonomics 45(3) 406-412, https://doi.org/10.1016/j.apergo.2013.05.003
 • 2013: "Fiber Bragg grating strain sensor incorporated to monitor patient vital signs during MRI", IEEE Sensors Journal 13(12), 4986-4991, https://doi.org/10.1109/JSEN.2013.2279160
 • 2013: "Fiber Bragg grating-based sensor for monitoring respiration and heart activity during magnetic resonance imaging examinations", Journal of Biomedical Optics 18(5) 057006, https://doi.org/10.1117/1.JBO.18.5.057006
 • 2012: "Monitoring respiration and cardiac activity using fiber Bragg grating-based sensor", IEEE Transactions on Biomedical Engineering 59(7), 1934-1942, https://doi.org/10.1109/TBME.2012.2194145

Monografie:

 • 2011: „Bezkontaktowe metody monitorowania aktywności psychofizjologicznej: wybór prac własnych”, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-60434-91-8

Patenty:

 • 2014: 224837 „System zmiany położenia leżyska zwłaszcza stołu pionizacyjnego"
 • 2010: 217840 „Urządzenie do pomiaru czynności życiowych"
 • 2010: 065982 „Bezkontaktowy sensor rytmu serca"

Wdrożenia:

 • 2019: „System Ventus", wdrożenie do programu szkolenia podchorążych w Lotniczej Akademii Wojskowej

Wyróżnienia:

 • 2019: Nagroda zespołowa pierwszego stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2017-2018
 • 2018: Nagroda „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018 - Innowacyjny Produkt"
 • 2018: Nagroda „Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności 2018"
 • 2018: Druga nagroda "Innovation Village Runner-up" na wystawie "Photonics Innovation Village 2018" podczas Konferencji "SPIE Photonics Europe" w Strasburgu
 • 2006: Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych

     

Go to top