dr hab. n. med. Stefan Gaździński, prof. WIML

STANOWISKO: Konsultant Naukowy
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Środowiskowa Pracownia Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego
TELEFON: +48 261 852 633
E-MAIL: sgazdzin@wiml.waw.pl
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0740-8765

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Obrazowanie wpływu chorób neurodegeneracyjnych na mózg
 • Wpływ otyłości i chorób towarzyszących na mózg człowieka
 • Czynniki wpływające na procesy starzenia mózgu
 • Metodologia obrazowania magnetycznego rezonans
 • Medycyna lotnicza
 • Okulografia

PROFIL NAUKOWY

Dr hab. n. med. Stefan Gaździński ukończył studia na Wydziale Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2000 roku obronił rozprawę doktorską p.t.: „Badanie dynamiki molekularnej w tkankach roślinnych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego". Staże podoktorskie odbył na wydziale fizyki Uniwersytetu Waterloo w Kanadzie i wydziale radiologii Uniwersytetu Kalifornijskiego San Francisco w Stanach Zjednoczonych, gdzie badał wpływ uzależnienia od alkoholu oraz abstynencji na mózg człowieka.

W 2015 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za swój dorobek naukowy.

Jest autorem jednych z pierwszych prac, ukazujących negatywny wpływ otyłości na mózg człowieka. Pracował naukowo w Centrum Badania Chorób Neurodegeneracyjnych (CIND) przy szpitalu weteranów VA w San Francisco. Po powrocie do kraju pracował najpierw na wydziale fizyki uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, następnie organizował pracownię MRI w Instytucie Nenckiego w Warszawie. W WIML prowadzi granty badawcze: ocena wpływu diety powodującej otyłość na mózg w modelu zwierzęcym, a także, wraz z prof. n. med. Mariuszem Wyleżołem, bada procesy zachodzące w mózgu wywołane interwencjami z zakresu chirurgii bariatrycznej. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Wybrane publikacje: 

 • Durazzo TC, Mon A, Gazdzinski S, Meyerhoff DJ. Chronic cigarette smoking in alcohol dependence: associations with cortical thickness and N-acetylaspartate levels in the extended brain reward system. Addict. Biology. 2013; 18(2):379-91.
 • Gazdzinski S, Millin R, Kaiser L, Durazzo TC, Mueller SG, Weiner MW, Meyerhoff DJ. Body Mass Index and Neuronal Integrity in Healthy, Cognitively Normal Elderly: A Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Study. Obesity. 2010; 18(4):743-48.
 • Gazdzinski S, Durazzo DJ, Mon A, Yeh PH, and Meyerhoff DJ. Cerebral white matter recovery in abstinent alcoholics-a multimodality magnetic resonance study. Brain 2010; 133:1043-1053.
 • Gazdzinski S, Kornak J, Weiner MW, and Meyerhoff DJ. Body mass index and magnetic resonance markers of brain integrity in adults. Annals of Neurology, 2008; 63(5):652-57.
 • Gazdzinski S, Durazzo TC, Jahng GH, Ezekiel F, and Meyerhoff DJ. Effects of chronic alcohol dependence and chronic cigarette smoking on cerebral perfusion: A preliminary magnetic resonance study. Alcoholism-Clinical and Experimental Research. 2006; 30(6): 947-58.

     

Go to top