Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Instytucja finansująca: MNiSW
Okres realizacji: 19.05.2008-18.05.2010
Tytuł projektu: Badania predyspozycji kandydatów do lotnictwa i postępów w szkoleniu lotniczym
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Różanowski
   
Instytucja finansująca: MNiSW
Okres realizacji: 9.05.2008-18.05.2010
Tytuł projektu: System przewidywania zagrożeń w warunkach lotów z przeciążeniami w procesie minimalizacji liczby zdarzeń lotniczych w misjach szkolnych i szkolno-bojowych realizowanych w SP RP
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Dziuda
   
Instytucja finansująca: MNiSW
Okres realizacji: 14.05.2009-13.05.2011
Tytuł projektu: Przewidywanie utraty świadomości u pilotów w czasie ekspozycji na wysokie wartości przyspieszeń w osi +Gz
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr n. med. Mariusz Żebrowski

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 09.05.2011-31.12.2014
Tytuł projektu: Funkcjonowanie mechanizmów uwagi wzrokowej w warunkach widzenia fotopowego, mezopowego, skotopowego bez wspomagania i z zastosowaniem NVG (Night Vision Goggles)
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr Olaf Truszczyński
   
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 09.05.2011- 08.05.2013
Tytuł projektu: Identyfikacja i badanie czynników wpływających na występowanie choroby symulatorowej u kierowców i pilotów wojskowych podczas treningu na symulatorach
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Dziuda

 Narodowe Centrum Nauki (NCN)

 

Instytucja finansująca: NCN
Okres realizacji: 7.04.2014-6.04.2016
Tytuł projektu: Procesy neuroplastyczne towarzyszące wszczepieniu balonu żołądkowego u osób otyłych: efekty współtowarzyszącej cukrzycy typu drugiego. Badanie za pomocą metod obrazowania magnetycznego rezonansu i testów psychologicznych
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr Stefan Gaździński
   
Instytucja finansująca: NCN
Okres realizacji: 11.09.2012-10.09.2015
Tytuł projektu: Korelaty zmian magnetyczno-rezonansowych w mózgach zwierząt na diecie wysokotłuszczowej: obraz histologiczny i zachowanie
Nazwa programu: OPUS 5
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr Stefan Gaździński

     

Go to top