Narodowy Program Zdrowia - projekty

 

 

Instytucja finansująca: MON
Okres realizacji: 05.07.2017 - 20.11.2020
Tytuł projektu: Kompleksowe badania sposobu żywienia i stanu odżywienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy WP z identyfikacją czynników ryzyka rozwoju otyłości, z oceną aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu w 2017 oraz 2020 roku
Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia
Numer projektu: 256/2017/DA
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Agata Gaździńska

 

Instytucja finansująca: MON
Okres realizacji: 18.11.2016 - 15.11.2020
Tytuł projektu: Ocena wpływu czynników szkodliwych na stan zdrowia żołnierzy zawodowych - lotnictwa wojskowego we wszystkich rodzajach wojsk i ich rodzin w środowisku służby i życia
Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia
Numer projektu: 520/2016/DA
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML

 

Instytucja finansująca: MON
Okres realizacji: 19.10.2016 - 15.11.2020
Tytuł projektu: Przeprowadzenie aktualizacji norm żywienia dla populacji, w tym norm żywienia zbiorowego służb mundurowych, w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną oraz badania naukowe krajowe i zagraniczne, w tym opracowanie i publikowanie w formie cyfrowej i drukowanej oraz dystrybucję w 2017 oraz 2020
Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia
Numer projektu: 518/2016/DA
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Kierownik projektu: dr inż. Agata Gaździńska

 

Instytucja finansująca: MON
Okres realizacji: 18.11.2016 - 20.11.2020
Tytuł projektu: Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych
Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia
Numer projektu: 519/2016/DA
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Agata Gaździńska

     

Go to top