Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2019

 

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Bakoń L, Pacho R, Leszczyński A. Unusual post-traumatic aortic rupture in a paraglide pilot - A case report. Radiology Case Reports. 2019; 14(6):714-717. doi: 10.1016/j.radcr.2019.03.010. IF 0,43
 2. Bałaj B, Lewkowicz R, Francuz P, Augustynowicz P, Fudali-Czyż A, Stróżak P, Truszczyński O. Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots. Cognition Technology & Work. 2019; 21(3):473-486. doi: 10.1007/s10111-018-0534-7. IF 1,206
 3. Diallo A, Jacobi H, Cook A, Giunti P, Parkinson MH, Labrum R, Durr A, Brice A, Charles P, Marelli C, Mariotti C, Nanetti L, Panzeri M, Castaldo A, Rakowicz M, Rola R, Sulek A, Schmitz-Hübsch T, Schöls L, Hengel H, Baliko L, Melegh B, Filla A, Antenora A, Infante J, Berciano J, van de Warrenburg BP, Timmann D, Boesch S, Nachbauer W, Pandolfo M, Schulz JB, Bauer P, Jun-Suk K, Klockgether T, Tezenas du Montcel S. Prediction of Survival With Long-Term Disease Progression in Most Common Spinocerebellar Ataxia. Movement Disorders. 2019; 34(8):1220-1227. doi: 10.1002/mds.27739. IF 8,679
 4. Dziuda Ł, Zieliński P, Baran P, Krej M, Kopka L. A study of the relationship between the level of anxiety declared by MRI patients in the STAI questionnaire and their respiratory rate acquired by a fibre-optic sensor system. Scientific Reports. 2019; 9(1): 4341. doi: 10.1038/s41598-019-40737-w. IF 3,998
 5. Farkowski MM, Karliński MA, Kaźmierczak J, Kułakowski P, Mitkowski P, Ptaszyński P, Ryglewicz D, Sławek J, Słowik A, Sterliński M. Statement by a Working Group conceived by the Polish National Consultants in Cardiology and Neurology addressing the use of implantable cardiac monitors in patients after ischaemic embolic stroke of undetermined source. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2019; 53(3):201-209. doi: 10.5603/PJNNS.a2019.0018. IF 1,025
 6. Grąt K, Pacho R, Grąt M, Krawczyk M, Zieniewicz K, Rowiński O. Impact of Body Composition on the Risk of Hepatocellular Carcinoma Recurrence After Liver Transplantation. Journal of Clinical Medicine. 2019; 8(10):1672. doi: 10.3390/jcm8101672. IF 3,303
 7. Huebl J, Poshtiban A, Brücke C, Siegert S, Bock A, Koziara H, Kmiec T, Rola R, Mandat T, Kühn AA. Subthalamic and pallidal oscillatory activity in patients with Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation type I (NBIA-I). Clinical Neurophysiology. 2019; 130(4):469-473. doi: 10.1016/j.clinph.2018.12.012. IF 3,214
 8. Jankowska-Lech I, Wasyluk J, Palasik W, Terelak-Borys B, Grabska-Liberek I. Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Measured by Optical Coherence Tomography in Different Clinical Subtypes of Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2019; 27:260-268. doi: 10.1016/j.msard.2018.11.003. IF 2,889
 9. Kaczmarek I, Prost M, Wasyluk J. Clinical risk factors associated with intraoperative floppy iris syndrome: a prospective study. International Ophthalmology. 2019; 39(3):541-549. doi: 10.1007/s10792-018-0840-3. IF 1,314
 10. Krej M, Baran P, Dziuda Ł. Detection of respiratory rate using a classifier of waves in the signal from a FBG-based vital signs sensor. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2019; 177:31-38. doi: 10.1016/j.cmpb.2019.05.014. IF 3,632
 11. Królicki L, Bruchertseifer F, Kunikowska J, Koziara H, Królicki B, Jakuciński M, Pawlak D, Apostolidis C, Mirzadeh S, Rola R, Merlo A, Morgenstern A. Safety and efficacy of targeted alpha therapy with 213Bi-DOTA-substance P in recurrent glioblastoma. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2019; 46(3):614-622. doi: 10.1007/s00259-018-4225-7. IF 7,081
 12. Lewkowicz R, Kowaleczko G. An inverse kinematic model of the human training centrifuge motion simulator. Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 2019; 57(1):99-113. doi: 10.15632/jtam-pl.57.1.99. IF 0,831
 13. Lewkowicz R, Kowaleczko G. Kinematic issues of a spatial disorientation Simulator. Mechanism and Machine Theory. 2019; 138:169-181. doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2019.04.003. IF 3,312
 14. Lewkowicz R, Stróżak P, Bałaj B, Francuz P. Auditory Verbal Working Memory Load Effects on a Simulator-Induced Spatial Disorientation Event. Aerospace Medicine and Human Performance. 2019; 90(6):531-539. doi: 10.3357/AMHP.5277.2019. IF 0,954
 15. Lewkowicz R. A centrifuge-based flight simulator: Optimization of a baseline acceleration profile based on the motion sickness incidence. Acta Astronautica. 2019; 164:23-33. doi: 10.1016/j.actaastro.2019.07.007. IF 2,833
 16. Misiuk-Hojło M, Pomorska M, Mulak M, Rękas M, Wierzbowska J, Prost M, Wasyluk J, Lubiński W, Podborączyńska-Jodko K, Romaniuk W, Kinasz R, Ortyl-Markiewicz R, Mocko L, Zaleska-Żmijewska A, Rokicki D, Baudouin C. The RELIEF study: Tolerability and efficacy of preservative-free latanoprost in the treatment of glaucoma or ocular hypertension. European Journal of Ophthalmology. 2019; 29(2):210-215. doi: 10.1177/1120672118785280. IF 1,642

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, znajdujące się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Dereń J, Niedzielska-Krycia A, Dorecka ME, Wyględowska-Promieńska D, Wasyluk J. Zapalenie wnętrza gałki ocznej – obraz kliniczny i aktualne schematy postępowania. OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce. 2019; 24(4):233-242. doi: 10.24292/01.OT.311219.03.
 2. Kisiel MA, Chmielewski R, Bartoszewicz R. A rare case of benign teratoma of the facial fronto-temporal region in adult male. Polski Merkuriusz Lekarski. 2019; 47(280):150-152.
 3. Prost M. Badanie okulistyczne małego dziecka. Okulistyka po Dyplomie. 2019; 9(3):5-11.
 4. Prost M. Visual function after bilateral implantation of multifocal versus monofocal IOLs in children below 5 years of age. OphthaTherapy. Terapie w okulistyce. 2019; 6(3):192-197. doi: 10.24292/01.OT.300919.06.
 5. Wasyluk J, Kaczmarek I, Strąk M, Myślińska M, Dubisz M. Zastosowanie generatora plazmowego w zabiegach okuloplastycznych – doświadczenia własne. OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce. 2019; 23(3):185-190. doi: 10.24292/01.OT.300919.05.
 6. Wasyluk J. Tomografia optyczna przedniego odcinka oka – nowe perspektywy. OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce. 2019; 24(4):287-293. doi: 10.24292/01.OT.311219.10.
 7. Wehr H, Ługowska A, Graban A, Wiśniewska A, Hetmańczyk-Sawicka K, Witkowski G, Ryglewicz D, Lipczyńska-Łojkowska W, Bochyńska A, Gugała-Iwaniuk M, Szirkowiec W, Bednarska-Makaruk ME. Carotid atherosclerosis and dementia – inflammatory markers and marker of macrophage activation. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2019; 28 (3): 169-175.
 8. Wojdas A. Klasyfikacja i czynniki ryzyka występowania zapalenia błony śluzowej jam nosa i zatok przynosowych. International Review of Medical Practice. 2019; 25(2):53-56.
 9. Wojdas A. Miejsce komórek układu odpornościowego w patogenezie przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych. International Review of Medical Practice. 2019; 25(4):143-150.
 10. Wojdas A. Patogeneza przewlekłego zapalenia błony śluzowej jam nosa i zatok przynosowych. International Review of Medical Practice. 2019; 25(3):123-130.
 11. Zgnilec E, Kasperek-Walewska K, Wojdas A. Wpływ konchoplastyk małżowin nosowych dolnych na drożność trąbki słuchowej. International Review of Medical Practice. 2019; 25(1):19-23.

C. Publikacje w czasopismach naukowych nieujętych w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Abakumow M, Kowalczuk K. Safety of use of high altitude protection suits for kinesitherapy – preliminary report. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(1):50-54. doi: 10.13174/pjambp.07.12.2020.05.
 2. Abakumow M, Zielińska P, Kowalczuk K. Safety of the use of high-altitude protection suits in patients with neurological disorders in kinesitherapy. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(4):13-20. doi: 10.13174/pjambp.07.09.2022.02.
 3. Baran P, Jagielski P, Gaździńska A. Stress-coping styles and satisfaction with life of military aviation personnel differing in body mass index. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(2):5-12. doi: 10.13174/pjambp.15.12.2020.01.
 4. Baran P, Krej M, Piotrowski M, Dziuda Ł. Technical properties and research capabilities of the truck simulator owned by the military institute of aviation medicine – a new perspective in research on truck drivers. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(3):26-31. doi: 10.13174/pjambp.19.05.2021.04.
 5. Dereń M. The model of risk management in the field of aviation medicine in the aspect of the activities of the Military Institute of Aviation Medicine. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(1):19-28. doi: 10.13174/pjambp.07.12.2020.02.
 6. Dopierała A, Przewodzka A, Tomalski P. Near-infrared spectroscopy in healthy subjects: possible application in aviation and aviation medicine. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(2):24-37. doi: 10.13174/pjambp.15.12.2020.03.
 7. Gaździńska A, Turczyńska M, Jagielski P. Assessment of the frequency of food products consumption and dietary supplements by military aviation personnel depending on their nutritional knowledge. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(2):13-23. doi: 10.13174/pjambp.15.12.2020.02.
 8. Gaździńska A, Turczyńska M, Jagielski P. Assessment of the nutritional status of candidates to  the aviation high school in Dęblin. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(3):15-21. doi: 10.13174/pjambp.19.05.2021.02.
 9. Harasymczuk MM, Gaździński SP, Kołodziejczyk AM, Trzos A, Kilian R, Grzeszuk T, Gąsik M, Kowalczuk K. Using a state-of-the-art human centrifuge to simulate acceleration profile of rocket launch and atmosphere re-entry: proof of concept. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(4):5-12. doi: 10.13174/pjambp.07.09.2022.01.
 10. Lewkowicz R, Kowaleczko G. Development of motion systems for flight simulators. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(1):29-39. doi: 10.13174/pjambp.07.12.2020.03.
 11. Piotrowski M, Gąsik M, Dereń M. Psychophysiological and environmental parameters recorder for a truck simulator. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(4):35-43. doi: 10.13174/pjambp.07.09.2022.05.
 12. Prost M, Kowalczuk K, Wasyluk J. Ocular problems associated with air traveling. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(3):22-25. doi: 10.13174/pjambp.19.05.2021.03.
 13. Przewodzka A, Gaździński SP, Janewicz M, Kowalczuk K. Physiological correlates of Almost Loss of Consciousness (A-LOC) during Dynamic Flight Simulation (DFS) on human centrifuge: a case report. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2019; 25(2):38-43. doi: 10.13174/pjambp.15.12.2020.04.

D. Monografie naukowe

 1. Prost M, Oleszczyńska-Prost E. Okulistyka dziecięca. Kompendium dla lekarzy specjalizujących się w okulistyce i lekarzy innych specjalności. Wyd. Medical Education. Warszawa 2019.

E. Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Puchalska L, Krej M, Sobotnicki A, Sobotnicka E, Czerw M, Kowalczuk K, Gaździński S, Badura G, Dziuda Ł. Methods to Assess Self-regulatory Mechanisms of the Cardiovascular System under Simulated Hypergravity Conditions. W: Proceedings of the 26th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems", MIXDES 2019. IEEE 2019. doi: 10.23919/mixdes.2019.8787152.
 2. Zieliński P, Biernacki M. Wspomaganie pracy psychologa - orzecznika. Założenia i konstrukcja modułu decyzyjnego systemu PolDrive. W: Arkadiusz Letkiewicz i in. (red.): System wspomagania badań psychologicznych kierowców w polskiej Policji. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

 

     

Go to top