Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2021

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 1. Baran P, Zieliński P, Dziuda Ł. Personality and temperament traits as predictors of conscious risky car driving. Safety Science. 2021; 142: 105361. doi: 10.1016/j.ssci.2021.105361. IF 4,877
 2. Biernacki M, Gaździńska A, Turczyńska M, Mojkowska A, Gaździński SP. The effect of stress coping on mood variability in morbidly obese patients qualified for intragastric balloon treatment: preliminary results. Bariatric Surgical Practice and Patient Care. 2021 [Published Online]. doi: 10.1089/bari.2020.0066. IF 0,607
 3. Biernacki MP, Lewkowicz R. How do older drivers perceive visual information under increasing cognitive load? Significance of personality on-road safety. Accident Analysis and Prevention. 2021; 157:106186. doi: 10.1016/j.aap.2021.106186. IF 4,993
 4. Dziuda Ł, Baran P, Zieliński P, Murawski K, Dziwosz M, Krej M, Piotrowski M, Stablewski R, Wojdas A, Strus W, Gasiul H, Kosobudzki M, Bortkiewicz A. Evaluation of a fatigue detector using eye closure-associated indicators acquired from truck drivers in a simulator study. Sensors 2021; 21(19): 6449. doi: 10.3390/s21196449. IF 3,576
 5. Gaździński SP, Binder M, Bortkiewicz A, Baran P, Dziuda Ł. Effects of all-night driving on selective attention in professional truck drivers: a preliminary functional magnetic resonance study. Energies. 2021; 14(17): 5409. doi: 10.3390/en14175409. IF 3,004
 6. Gaździński SP, Mojkowska A, Gaździńska A, Gorycka M, Zieliński P, Pacho R. Gray matter volume increases induced by intragastric balloon treatment and their associations with neuroinflammation: A magnetic resonance study. Obesity Research & Clinical Practice. 2021; 15(5):455-460. doi: 10.1016/j.orcp.2021.08.002. IF 2,288
 7. Gugała-Iwaniuk M, Sławińska K, Bochyńska A, Konopko M, Rola R, Ryglewicz D, Sienkiewicz-Jarosz H. The prevalence of depressive and anxiety symptoms in Polish epilepsy patients – The context of pharmaco-resistance. Epilepsy & Behavior. 2021; 114(Pt A):107522. doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107522. IF 2,937
 8. Judge C. O’Donnell MJ, Hankey GJ, Rangarajan S, Ryglewicz D, et al. Urinary Sodium and Potassium, and Risk of Ischaemic and Haemorrhagic Stroke (INTERSTROKE): a case-control study. American Journal of Hypertension. 2021; 34(4):414-425. hpaa176. doi: 10.1093/ajh/hpaa176. IF 2,689
 9. Krakowian M, Machowski M, Potępa M, Zawadzka-Bartczak E, Pruszczyk P, Roik M. Rheolytic thrombectomy with local thrombolysis in a patient with COVID-19 pneumonia and acute pulmonary embolism. Polish Archives of Internal Medicine. 2021; 131(3): 292-294. doi: 10.20452/pamw.15807. IF 3,277
 10. Krej M, Osuch T, Anuszkiewicz A, Stopiński S, Anders K, Matuk K, Weigl A, Tarasow E, Piramidowicz R, Dziuda Ł. Deep learning-based method for the continuous detection of heart rate in signals from a multi-fiber Bragg grating sensor compatible with magnetic resonance imaging. Biomedical Optics Express. 2021; 12(12): 7790-7806. doi: 10.1364/BOE.441932. IF 3,732
 11. Królicki L, Bruchertseifer F, Kunikowska J, Koziara H, Pawlak D, Kuliński R, Rola R, Merlo A, Morgenstern A. Dose escalation study of targeted alpha therapy with [225Ac] Ac-DOTA-substance P in recurrence glioblastoma – safety and efficacy. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2021; 48(11):3595-3605. doi: 10.1007/s00259-021-05350-y. IF 9,236
 12. Maculewicz E, Antkowiak B, Antkowiak O, Mastalerz A, Białek A, Cywińska A, Borecka A, Humińska-Lisowska K, Garbacz A, Lorenz K, Szarska E, Michałowska-Sawczyn M, Dziuda Ł, Cięszczyk P. IL-6 polymorphisms are not related to obesity parameters in physically active young men. Genes. 2021; 12(10):1498. doi: 10.3390/genes12101498. IF 4,096
 13. Miarka M, Gibiński K, Janik M, Główczyńska R, Zając K, Pacho R, Raszeja-Wyszomirska J. Sarcopenia-The Impact on Physical Capacity of Liver Transplant Patients. Life (Basel). 2021; 11(8): 740-751. doi: 10.3390/life11080740. IF 3,817
 14. O'Donnell M, Hankey GJ, Rangarajan S, Ryglewicz D, et al. Variations in knowledge, awareness and treatment of hypertension and stroke risk by country income level. Heart. 2021; 107(4): 282-289. doi: 10.1136/heartjnl-2019-316515. IF 5,994
 15. Smyth A, Judge C, Xingu W, Ryglewicz D. et al. Renal Impairment and Risk of Acute  Stroke: The INTERSTROKE Study. Neuroepidemiology. 2021; 55(3):206-215. doi: 10.1159/000515239. IF 3,282

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, znajdujące się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 1. Prost M. Vitrectomy in stage 5 ROP – surgical and functional results of 1000 vitrectomies. Ophtha Therapy. Terapie w okulistyce. 2021; 8(2):108-113. doi: 10.24292/01.OT.080621.
 2. Prost M. Porównanie czułości metod BMO-MRW, GCC, ONH i RNFL w diagnostyce i ocenie leczenia jaskry młodzieńczej. Ophtha Therapy. Terapie w okulistyce. 2021; 8(4):217-223. doi: 10.24292/01.OT.301221.
 3. Prost M. Antybiotykoterapia bakteryjnego zapalenia spojówek – podejście praktyczne. Ophtha Therapy. Terapie w okulistyce. 2021; 8(4):240-246. doi: 10.24292/01.OT.311221.S.
 4. Prost M, Rymgayłło-Jankowska B. Leczenie schorzeń spojówki. Ophtha Therapy. Terapie w okulistyce. 2021; 8(4):249-252. doi: 10.24292/01.OT.311221.X.

C. Publikacje w czasopismach naukowych nieujętych w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 1. Prost M. Choroba Coatsa. Okulistyka po Dyplomie. 2021; 11(4):11-16.

D. Monografie naukowe

 1. Jędrys R, Breszka M, Kowalczuk K. Fitness-physical conditioning preparation for flight duties. Military University of Aviation. Dęblin 2021.
 2. Drozdowski Z, Macander M. Działalność instytucji Inspektor i Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów. Wypadki ciężkie badane w latach 1972-2012. Wydawnictwo ITWL. Warszawa 2021.

 

     

Go to top