Informatyka

 

Kierownik:   ppłk mgr inż. Jarosław Kopczyński, Jaroslaw.Kopczynski@wiml.waw.pl
     
Kontakt:   zi@wiml.waw.pl
  • konserwacja i naprawy
tel. +48 261 852 695 mgr inż. Paweł Kosiński, Pawel.Kosinski@wiml.waw.pl
  • administracja sieciami
tel. +48 261 852 683 mgr inż. Sylwester Guzowski, sguzowski@wiml.waw.pl
  • eksploatacja systemów informatycznych
tel. +48 261 852 962 mgr inż. Piotr Leśniak, Piotr.Lesniak@wiml.waw.pl, mgr inż. Jarosław Grądzki, Jaroslaw.Gradzki@wiml.waw.pl
  • budowa i wdrażanie oprogramowania
tel. +48 261 852 734 mjr mgr inż. Tomasz Bogucki, tbogucki@wiml.waw.pl

Informatyka WIML jest częścią Pionu Administracyjnego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w swej strukturze posiada Pracownię Imformatyki oraz Sekcję Eksploatacji i Konserwacji.
Pracownia realizuje zadania związane z przetwarzaniem informacji medycznej oraz zarządzanie infrastrukturą informatyczną w WIML.

Główne kierunki działania:

  • Projektowanie, tworzenie, wdrażanie i konserwacja systemów informatycznych.
  • Szkolenie personelu w zakresie obsługi wdrożonych systemów i doradztwo techniczne.
  • Uczestniczenie w pracach naukowych w zakresie zastosowania komputerowych technik obliczeniowych w badaniach medycznych.
  • Administracja usługami internetowymi w WIML.

Wykorzystywany sprzęt, aparatura, oprogramowanie:

  • narzędzia: Oracle iDS, bazy danych Oracle 9i
  • łącze 4Mbps NASK

     

Go to top