Projekt OBESITY - Identyfikacja Czynników Rozwoju Otyłości

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej od lipca 2017 r. realizuje zadanie pn. „Kompleksowe badania sposobu żywienia i stanu odżywienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy WP z identyfikacją czynników ryzyka rozwoju otyłości, z oceną aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu w 2017 oraz 2020 roku (OBESITY)”.
Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, których dysponentem jest Ministerstwo Obrony Narodowej Celem głównym projektu jest kompleksowa ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy WP z identyfikacją czynników ryzyka rozwoju otyłości.
Cele szczegółowe projektu:

 • ocena poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy WP oraz występowania nierówności w zdrowiu
 • ocena poziomu aktywności fizycznej żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy WP
 • identyfikacja czynników ryzyka rozwoju otyłości
 • badanie wpływu uwarunkowań i czynników ryzyka rozwoju otyłości na stan zdrowia żołnierzy i funkcjonariuszy WP
 • opracowanie modelu optymalnego sposobu żywienia żołnierzy uwzględniającego służbę w poszczególnych rodzajach SZ RP.

W ramach realizacji celów w 2017 roku przeprowadzona zostanie  wśród żołnierzy zawodowych Sił Powietrznych:

 • ocena poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy zawodowych WP
 • ocena sposobu żywienia żołnierzy zawodowych
 • ocena psychologiczna czynników ryzyka otyłości
 • ocena aktywności fizycznej
 • ocena stanu odżywienia poprzez:
  • badania antropometryczne
  • badania składu ciała metody bioimpedancji za pomocą analizatora składu ciała InBody 370 oraz Tanita MC-780MA
 • badanie spoczynkowej przemiany materii metodą pośrednią za pomocą systemu COSMED
 • pomiar wybranych wskaźników biochemicznych krwi
 • ocena aktywności fizycznej, wydatku energetycznego, czasu i jakości snu za pomocą: Mierników Polar M600, M400 i systemu Metria IH1
 • identyfikacja czynników ryzyka rozwoju otyłości wśród żołnierzy Sił Powietrznych na podstawie przeprowadzonych badań.

Chcesz dowiedzieć się więcej o przyczynach swojej nadwagi lub otyłości?
Nie możesz sobie sam poradzić z redukcją masy ciała?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i dowiedź się o szczegółach projektu (numery telefonów znajdziesz w zakładce kontakt).

Dla chętnych przewidziane jest opracowanie indywidualnych planów żywieniowych z wykorzystaniem wirtualnego gabinetu oraz mobilnej aplikacji na telefon.

W kolejnych latach Programem zostaną objęte pozostałe rodzaje Sił Zbrojnych.

     

Go to top