Projekty B+R

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Instytucja finansująca: MNiSW
Okres realizacji: 30.11.2012-29.11.2014
Tytuł projektu: Unowocześnienie w zakresie umiędzynarodowienia rady naukowej i redakcji Polskiego Przeglądu Medycyny i Psychologii Lotniczej i promocja czasopisma w zagranicznych środowiskach naukowych
Nazwa programu: Index Plus
Numer projektu: 57/IxP/dem/2012
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: mgr Patrycja Wyżlic
Instytucja finansująca: MNiSW
Okres realizacji: 17.08.2009-16.12.2011
Tytuł projektu: Kompleksowy system oceny predyspozycji do zawodu pilota wojskowego z wykorzystaniem symulatorów lotu
Numer projektu: Projekt rozwojowy nr OR00001408
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Franciszek Skibniewski
Instytucja finansująca: MNiSW
Okres realizacji: 08.12.2008-07.12.2010
Tytuł projektu: System monitorowania sprawności psychofizjologicznej żołnierzy w procesie selekcji do prowadzenia działań na polu walki
Numer projektu: Projekt rozwojowy nr OR00 0056 06
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Różanowski
Instytucja finansująca: MNiSW
Okres realizacji: 18.11.2008-27.11.2010
Tytuł projektu: System do treningu podnoszący sprawność układu równowagi oraz koordynację wzrokowo-ruchową pilotów samolotów wielozadaniowych
Numer projektu: Projekt rozwojowy nr OR/00 001706/R/TOO/2008/06
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Franciszek Skibniewski
Instytucja finansująca: MNiSW
Okres realizacji: 22.12.2009-21.12.2012
Tytuł projektu: Kompleksowy system badawczo-treningowy dotyczący zaburzeń orientacji przestrzennej występujących podczas pilotowania wojskowych i cywilnych statków powietrznych  
Nazwa programu: Projekt rozwojowy z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Numer projektu: nr O R00 0116 09
Beneficjent: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ETC-PZL Aerospace Industries sp. z.o.o., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Franciszek Skibniewski
Instytucja finansująca: MNiSW
Okres realizacji: 22.10.2009-21.10 2011
Tytuł projektu: Żołnierz jako broń precyzyjna-pakiety i zestawy: ochrona przed NBC i zagrożeniami środowiskowymi; żywienie i farmakoterapia-przetrwanie w trudnych warunkach i optymalizacja wydolności psychofizycznej; medyczny-opatrunki aktywne biologicznie
Nazwa programu: Projekt rozwojowy z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Numer projektu: nr OR00004208
Beneficjent: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Instytut Farmaceutyczny, Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego „Ravimed”, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Joanna Łaszczyńska, prof. WIML

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

 

   
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 22.12.2015 – 21.12.2018
Tytuł projektu: Opracowanie systemu wspomagania badań psychologicznych kierowców Policji - PolDrive
Nazwa programu: Projekt rozwojowy z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Numer projektu: DOB-BIO 7/50/01/2015
Beneficjent: Wyższa Szkoła Policji, Alta Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
   
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 01.07.2015 – 31.03.2019
Tytuł projektu: Detektor wczesnych objawów zmęczenia jako element poprawy bezpieczeństwa kierowania pojazdem - DET
Nazwa programu: Program Badań Stosowanych
Numer projektu: PBS3/B9/29/2015
Beneficjent: Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, Grupa IMAGE Sp. z o.o., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz 
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 01.07.2015 – 31.12.2017
Tytuł projektu: Optoelektroniczny monitoring stanu pacjenta w rezonansie magnetycznym - OPTO-SPARE
Nazwa programu: Program Badań Stosowanych
Numer projektu: PBS/B9/41/2015
Beneficjent: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 01.05.2015 - 31.10.2017
Tytuł projektu: System ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych - EvaCopNet
Nazwa programu: Program Badań Stosowanych
Numer projektu: PBS3/B9/37/2015
Beneficjent: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Robotics Inventions Sp. z o.o., WB Electronics S.A., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr Ryszard Grosset
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 6.05.2013-30.05.2016
Tytuł projektu: System zarządzania profilami psychologicznymi żołnierzy z opracowaniem i wykorzystaniem technologii „HEALTH-CHIPS”
Nazwa programu: Projekt rozwojowy z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Numer projektu: nr O ROB 0053 001
Beneficjent: Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, Bumar Elektronika S.A., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Różanowski
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 23.04.2013-22.04.2016
Tytuł projektu: Mikrosensoryczna technologia pomiaru funkcji życiowych żołnierza – element indywidualnego systemu („MiCros”)
Nazwa programu: Projekt rozwojowy z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Numer projektu: nr O ROB 0038 002
Beneficjent: WB Electronics  S.A., Maskpol S.A., Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Instytut Lotnictwa, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Różanowski
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 20.12.2012-19.04.2016
Tytuł projektu: Egzoszkielet kompatybilny z systemem przenoszenia Indywidualnych Systemów Walki
Nazwa programu: Projekt rozwojowy z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Numer projektu: O ROB 0037 001
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechnika Warszawska, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: mgr inż. Mirosław Dereń
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 10.12.2013-31.03.2016
Tytuł projektu: Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym
Nazwa programu: Program Badań Stosowanych
Numer projektu: nr PBS2/B2/10/2013 r.
Beneficjent: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 19.12.2012-18.12.2015
Tytuł projektu: Modułowy Integrator do zarządzania systemem C4I żołnierza
Nazwa programu: Projekt rozwojowy z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Numer projektu: nr O ROB 0039 001
Beneficjent: WB Electronics S.A., Bumar Żołnierz S.A., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Różanowski
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 18.12.2012-17.12.2015
Tytuł projektu: Opracowanie technologii ORTO-LBNP (ang. Lower body negative pressure) do badań i treningu pilotów Sił Zbrojnych RP w warunkach niedotlenienia niedokrwiennego oraz stresu
Nazwa programu: Projekt rozwojowy z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Numer projektu: nr O ROB 005 2 001
Beneficjent: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Dziuda
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 30.11.2012-30.09.2015
Tytuł projektu: Mikroukładowa technologia pomiaru parametrów psychofizjologicznych w warunkach dynamicznych
Nazwa programu: Program Badań Stosowanych
Numer projektu: nr PBS1/B3/13/2012 (SOC)
Beneficjent: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Elektronowej, Quasar Electronics, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Różanowski
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 22.11.2012-30.04.2015
Tytuł projektu: Innowacyjny zestaw metod i narzędzi do badania infrastruktury drogowej w aspekcie BRD
Nazwa programu: Program Badań Stosowanych
Numer projektu: PBS1/B6/9/2012
Beneficjent: Instytut Transportu Samochodowego, Odiut Automex Sp. z o.o., Neuro Device Group Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Kierownik projektu: dr hab. Adam Tarnowski
Instytucja finansująca: NCBR
Okres realizacji: 30.11.2010-29.11.2012
Tytuł projektu: Mobilne laboratorium medyczno-psychologiczne do badania wypadków i katastrof lotniczych
Nazwa programu: Projekt rozwojowy z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Numer projektu: nr OR00 0030 12
Beneficjent: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, AMZ-BIS Sp. z o.o.
Kierownik projektu: dr Krzysztof Kowalczuk

 

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON)

Instytucja finansująca: MON
Okres realizacji: 16.06.2016 - 30.06.2019
Tytuł projektu: Przyszły trening przeciwprzeciążeniowy pilotów wojskowych
Nr projektu: 533/2016/DA
Kierownik projektu: dr Krzysztof Kowalczuk
Instytucja finansująca: MON
Okres realizacji: 11.01.2010-29.10.2010
Nazwa programu: TYTAN, Żołnierz XXI wieku
Beneficjent: Konsorcjum
Kierownik projektu: dr hab. med. Joanna Łaszczyńska, prof. WIML

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia (IWSZ)

Instytucja finansująca: IWSZ
Okres realizacji: 24.10.2007-25.11.2015
Tytuł projektu: Doskonalenie systemów i metod treningu personelu lotniczego Sił Zbrojnych RP w zakresie medycyny lotniczej, ze szczególnym uwzględnieniem wielozadaniowych samolotów wysokomanewrowych (MIG-29, F-16) i śmigłowców bojowych
Beneficjent: Ministerstwo Obrony Narodowej
Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML
Instytucja finansująca: IWSZ
Okres realizacji: 24.10.2007-25.11.2015
Tytuł projektu: Ocena czynnika ludzkiego w zapewnieniu bezpieczeństwa lotów
Beneficjent: Ministerstwo Obrony Narodowej
Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Różanowski
Instytucja finansująca: IWSZ
Okres realizacji: 24.10.2007-25.11.2015
Tytuł projektu: Doskonalenie badań w warunkach rzeczywistego lotu parametrów fizjologicznych i psychologicznych podchorążych i pilotów przeszkalanych na nowe typy statków powietrznych dla oceny środowiska i postępów w szkoleniu lotniczym
Beneficjent: Ministerstwo Obrony Narodowej
Kierownik projektu: dr inż. Franciszek Skibniewski
Instytucja finansująca: IWSZ
Okres realizacji: 24.10.2007-25.11.2015
Tytuł projektu: Metody zwiększania efektywności prowadzonych badań eksperymentalnych i orzeczniczych na symulatorach lotniczo-lekarskich personelu lotniczego
Beneficjent: Ministerstwo Obrony Narodowej
Kierownik projektu: mgr inż. Mirosław Dereń
Instytucja finansująca: IWSZ
Okres realizacji: 29.04.2010-11.11.2012
Tytuł projektu: Możliwość wykorzystania soczewek kontaktowych do korekcji wad wzroku u personelu latającego sił powietrznych wojska polskiego
Beneficjent: Ministerstwo Obrony Narodowej
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Marek Prost

     

Go to top