Termomodernizacja budynków WIML - projekt

W dniu 6 sierpnia 2021 roku odbył się komisyjny odbiór prac termomodernizacyjnych prowadzonych w Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Prace termomodernizacyjne przeprowadzone w Instytucie, realizowane były w ramach projektu pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

W ramach projektu  przeprowadzono prace termomodernizacyjne w budynkach WIML nr 2, 5, 9, polegających między innymi na:

BUDYNEK INSTYTUTU (BUDYNEK NR 2)

 • ociepleniu ścian zewnętrznych
 • ociepleniu stropodachu wentylowanego
 • wymianie stolarki okiennej
 • wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej
 • modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej
 • modernizacji instalacji c.o.
 • modernizacji źródła ciepła
 • wymianie istniejącego oświetlenia na oprawy ze źródłami typu LED
 • montażu systemu zarządzania energią elektryczną w budynku

BUDYNEK GŁÓWNEJ KOMISJI WOJSKOWEJ LEKARSKO-LOTNICZEJ (BUDYNEK NR 5)

 • ociepleniu ścian zewnętrznych
 • ociepleniu stropodachu wentylowanego
 • wymianie stolarki okiennej
 • wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej
 • modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej
 • modernizacji instalacji c.o.
 • modernizacji źródła ciepła
 • wymianie istniejącego oświetlenia na oprawy ze źródłami typu LED
 • montażu nadachowej instalacji fotowoltaicznej
 • montażu systemu zarządzania energią elektryczną w budynku
 • wykonanie pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową

BUDYNEK KOMÓR NISKICH CIŚNIEŃ Z WYŁĄCZENIEM WIRÓWKI (BUDYNEK NR 9)

 • ociepleniu ścian zewnętrznych
 • ociepleniu stropodachu
 • wymianie stolarki okiennej
 • wymianie luksferów
 • wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej
 • modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej
 • modernizacja instalacji c.o.
 • modernizacja źródła ciepła
 • wymianie istniejącego oświetlenia na oprawy ze źródłami typu LED
 • montażu nadachowej instalacji fotowoltaicznej
 • montażu systemu zarządzania energią elektryczną w budynku
 • wykonanie warstw spadkowych wraz z usunięciem nienośnego podłoża

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0059/17-00
Wartość projektu:  8 647 621,12 zł
Wartość dofinansowania: 5 095 131,90 zł

     

Go to top