Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik: dr hab. n. med. Dariusz Tomaszewski, prof. WIML
Kontakt: tel. 261 852 916

Ogólna Działalność: opieka nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym
 
Wysoko wyspecjalizowany i doświadczony personel medyczny Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii udziela konsultacji anestezjologicznych we wszystkich klinikach szpitala WIML, ocenia stan chorego, przygotowywuje oraz nadzoruje stan pacjenta podczas wykonywanego zabiegu operacyjnego, prowadzi akcje ratujące życie w nagłych zdarzeniach.

     

Go to top