Szkolenia i kursy

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej prowadzi szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu medycyny lotniczej, a także pierwszej pomocy i ratownictwa. Szkolimy personel latający w zakresie okulistyki lotniczej i lotów w noktowizji. Nasi specjaliści prowadzą kursy dla lekarzy z jednostek Sił Powietrznych RP oraz ratowników medycznych z zakresu ewakuacji lotniczej.

Kursy prowadzone przez naszych specjalistów w obszarze medycyny lotniczej:

  • Kurs podstawowy w zakresie medycyny lotniczej dla lekarzy i ratowników medycznych zabezpieczających wykonywanie lotów w jednostkach Sił Zbrojnych RP
  • Kurs Medycznej Ewakuacji Lotniczej
  • Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie medycyny lotniczej
  • Kliniczna Medycyna Lotnicza - część I
  • Kliniczna Medycyna Lotnicza - część II
  • Wypadki lotnicze – postępowanie i czynności lekarza w przypadku wypadku lotniczego
  • Fizjologia i patofizjologia środowiska lotu
  • Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków  zawodowych
  • Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców oraz orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy

     

Go to top