Kliniczna farmakologia okulistyczna

Na rynku ukazała się nowa publikacja prof. Marka PROSTA „Kliniczna farmakologia okulistyczna”. Tematyka zawarta w książce obejmuje wszystkie aspekty leczenia chorób oczu, zasady stosowania leków do oczu, ich penetracji do tkanek oka, farmakokinetyki i farmakodynamiki.

W ostatnich latach obserwujemy bardzo szybki rozwój nowych metod leczniczych w leczeniu chorób oczu. Co roku wprowadzanych jest również wiele nowych preparatów okulistycznych, zaś inne są wycofywane z obrotu. Wszystko to powoduje, że dla wielu lekarzy okulistów trudno jest zorientować się odnośnie aktualnych w danym momencie możliwości leczenia chorób oczu oraz dostępnych leków. Wydawane są co prawda indeksy leków ocznych (np. Pharmindex Okulistyka), ale ograniczają się one do treści ulotek załączanych przez producenta w opakowaniach leków. Dlatego też lekarz okulista często musi szukać informacji w czasopismach naukowych, co wymaga od niego poświęcenia dużej ilości czasu, a często dostęp do nich jest ograniczony tylko dla osób mających prenumeratę. Inną metodą jest wyszukiwanie informacji w internecie, co ma szereg zalet, ale i dużo wad (np. wiarygodność danych).

Niniejsza książka została pomyślana jako całościowe opracowanie poruszające wszystkie aspekty leczenia chorób oczu. Czytelnik znajdzie w niej zarówno informacje dotyczące zasad stosowania leków ocznych, ich penetracji do tkanek oka, farmakokinetyki i farmakodynamiki, omówienia dotyczące wad i zalet różnych postaci leków ocznych, działań niepożądanych, interakcji i toksykologii leków, sporządzania leków recepturowych, podstaw prawnych wystawiania leków, wpływu środków konserwujących na tkanki oczu, omówienie wszystkich grup terapeutycznych leków stosowanych w okulistyce, wpływu stosowanych ogólnie leków na narząd wzroku, stosowania leków ocznych w wybranych grupach pacjentów oraz możliwości leczenia poszczególnych schorzeń narządu wzroku. W książce zebrane są również dane dotyczące dawkowania leków podawanych rzadziej stosowanymi drogami podawania (iniekcje podspojówkowe, do komory przedniej oka, do ciała szklistego) lub w specjalnych dawkach (krople wzmocnione, stężenia kropli i maści, które nie są produkowane jako preparaty oczne).   

Ze względu na tak szeroki zakres omawianych zagadnień autorami książki są zarówno lekarze okuliści jak również farmaceuci, farmakolodzy, onkolodzy, interniści, alergolodzy i inżynierowie. Czytelnik będzie mógł się zapoznać nie tylko z metodami leczenia wszystkich schorzeń oczu i ze stosowanymi lekami, ale również z ogólnym wpływem tych leków na organizm człowieka i ich interakcji z innymi lekami ocznymi i podawanymi ogólnie. W innych rozdziałach  znajdzie on informacje o zasadach wystawianiu recept i sporządzaniu leków recepturowych.  Czytelnicy, którzy będą chcieli poszerzyć swoją wiedzę będą mogli poznać np. drogi penetracji leków ocznych czy też dowiedzieć się o innych ich postaciach. Wszystkie te informacje czytelnicy znajdą w jednym miejscu, na stronach niniejszej książki. Tego rodzaju pozycji nie było do tej pory w naszym kraju. W piśmiennictwie światowym znaleziono tylko jedną porównywalną książkę, (Bartlett JD, Jaanus SD: Clinical Ocular Pharmacology), wydaną w USA, która nie porusza jednak wszystkich zagadnień zawartych w niniejszej książce.

Książka adresowana jest nie tylko do lekarzy okulistów, ale także do farmaceutów, farmakologów i lekarzy innych specjalności leczących chorych, u których poza chorobą podstawową będą równocześnie występowały schorzenia narządu wzroku, jak również do studentów farmacji i medycyny.

Autorzy tej książki liczą, że książka ta spotka się z dużym zainteresowaniem przyszłych czytelników i będzie stanowiła nieodzowną pomoc w ich codziennej pracy lekarza, farmaceuty lub farmakologa. Ze względu na szybki postęp wiedzy planowane jest w przyszłości wydawanie następnych edycji książki.

  Marek E. Prost

Go to top