Badania czynników wpływających na występowanie choroby symulatorowej

W majowym numerze czasopisma "Applied Ergonomics" ukaże się artykuł zatytułowany “The effects of simulated fog and motion on simulator sickness in a driving simulator and the duration of after-effects” autorstwa pracowników WIML: dr. inż. Łukasza Dziudy, dr. Marcina Biernackiego, mgr. Pauliny Baran oraz dr. Olafa Truszczyńskiego.

Wyniki badań wskazują, że wzbogacenie warunków badania w symulatorze o platformę ruchomą (6DOF) może prowadzić do nasilenia objawów choroby symulatorowej. Autorzy stwierdzili, że uśredniony poziom choroby symulatorowej na platformie ruchomej był wyższy w porównaniu do platformy statycznej. Różnice dotyczą w szczególności zaburzeń wzrokowych oraz ogólnego poziomu choroby symulatorowej. Ocenili również symptomy na poziomie zaburzeń wzrokowych, które w przypadku platformy ruchomej, utrzymywały się najdłużej, bo aż do następnego dnia po badaniu.

Artykuł można pobrać ze strony: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687013001130

Autorzy zachęcają również do zapoznania się z ich nową pozycją literaturową:

M. Biernacki, Ł. Dziuda, Mood and simulator sickness after truck simulator exposure, "International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health", 27 (2), 2014, dostępny online

Powyższe publikacje są częścią cyklu artykułów poświęconych aspektom choroby symulatorowej, które były podejmowane w ramach projektu badawczego własnego nr O N518 259140 realizowanego pod kierownictwem dr. inż. Łukasza Dziudy.

Inne publikacje z tego cyklu:

  • M. Biernacki, Ł. Dziuda, Choroba symulatorowa jako realny problem badań na symulatorach, Medycyna Pracy, 63 (3), 2012, 377-388
  • M. Biernacki, R. S. Kennedy, Ł. Dziuda, Standaryzacja i przekład polskiej wersji kwestionariusza do badania choroby symulatorowej – SSQ, Medycyna Pracy, w druku
Go to top