Systemy aparaturowe do prowadzenia badań i treningu podchorążych i pilotów w warunkach lotu i symulowanego lotu

16 kwietnia 2014 r. odbyło się piąte WIMLowskie Spotkanie Naukowe zatytułowane „Systemy aparaturowe do prowadzenia badań i treningu podchorążych i pilotów w warunkach lotu i symulowanego lotu”.

Spotkanie naukowe poprowadził dr inż. Franciszek Skibniewski, kierownik Zakładu Technicznego Badań Lotniczo-Lekarskich i Symulatorów Lotniczych. Na wstępie podziękował uczestnikom seminarium. Wśród gości spoza WIML byli między innymi: Anna Brzozowska - prezes Zarządu ETC-PZL Aerospace Industries, płk mgr. inż. pil. Adam Cebula - doradca Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Sił Powietrznych, prof. dr hab. inż. Roman Maniewski z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN i dr hab. inż. prof. nadzw. Adam Liebert - kierownik Pracowni Obrazowania Molekularnego Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

W pierwszej części seminarium dr inż. Łukasz Dziuda, kierownik pracowni Lower Body Negative Pressure, omówił badania w locie. Przedstawił aparaturę badawczą - systemy Agat, Ventus oraz SMP 300, a także rejestratory pokładowe. Zwrócił uwagę, że badania w locie są szczególnie ważne dla oceny poziomu obciążenia organizmu pilota, postępów w jego rozwoju a także reakcji na wszelkie nieprawidłowości. Na zakończenie swojego wystąpienia zaprezentował wstępne wyniki badań zespołu realizującego rejestracje fizjologiczne w warunkach lotu.

Następnie, prelegenci z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie - płk pil. dr Marek Bylinka i dr inż. Michał Burek - omówili rolę symulatorów w systemie doboru kandydatów do lotnictwa wojskowego i zastosowanie symulatora dezorientacji przestrzennej w badaniach i treningu podchorążych i pilotów. Dr Bylinka zwrócił uwagę na korzyści płynące z zastosowania symulatorów w ocenie kandydatów. Dr Burek natomiast zaprezentował możliwości i potencjał rozbudowy nowoczesnego symulatora dezorientacji przestrzennej WSOSP, który powstał we współpracy z WIML.

W ostatniej części mgr inż. Aleksander Sobotnicki z Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu zaprezentował projekt systemu do badań i treningu w warunkach niedotlenienia niedokrwiennego oraz stresu ortostatycznego. Opracowany przez ITAM system umożliwia podczas stosowania testu LBNP rejestrację wielu sygnałów i parametrów fizjologicznych, takich jak: EKG, ciśnienie tętnicze, przepływy naczyniowe, EEG, ICG, temperatura ciała, funkcja oddechowa, czy utlenowanie mózgu metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS).

Żywa dyskusja, która toczyła się w czasie seminarium ukazała złożoność tematu, jakim jest budowa systemów wspomagających ocenę stanu psycho-fizjologicznego pilotów.

Na szóste WIMLowskie Spotkanie Naukowe zapraszamy już w maju.

Go to top