Uroczyste otwarcie COMS w WIML

W dniu 15 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie jednostki organizacyjnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej (COMS), mieszczącej się w  Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML).

Jest to początek współpracy pomiędzy obiema instytucjami, które będą się wzajemnie wspierać i uzupełniać w obszarze usług medycznych jak również pracować nad wspólnymi projektami badawczymi.

W uroczystości otwarcia nowego oddziału COMS wzięli udział: Maciej Jankowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Cezary Rzemek podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, płk lek. Wojciech Hytroś radca Ministra Obrony Narodowej ds. Wojskowej Służby Zdrowia, dr n. med. Hubert Krysztofiak dyrektor COMS i płk dr Olaf Truszczyński dyrektor WIML.

Płk dr Olaf Truszczyński podkreślił olbrzymi potencjał rozwojowy jaki może przynieść ta współpraca.

Go to top