WIML w Polskiej Platformie Technologicznej Fotoniki

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej został przyjęty w poczet członków Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki (PPTF), zrzeszającej przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, wyższe uczelnie oraz instytuty badawcze funkcjonujące w Polsce w obszarze fotoniki. Kluczowym celem działalności PPTF jest współpraca pomiędzy twórcami i odbiorcami technologii fotonicznych poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo-technicznych i rynkowych oraz komercjalizację wyników. Swoją rolę WIML upatruje w możliwości wdrażania innowacyjnych technologii optycznych i optoelektronicznych w obszarze medycyny. Od kilku lat w WIML prowadzone są prace badawcze z wykorzystaniem czujników światłowodowych, których unikalne cechy czynią je doskonałymi narzędziami pomiarowymi w medycynie. Jednym z kierunków rozwijanych w Instytucie jest monitorowanie czynności życiowych u pacjentów badanych metodą obrazowania rezonansem magnetycznym za pomocą czujnika zbudowanego w oparciu o światłowodową siatkę Bragga, którym zajmuje się dr inż. Łukasz Dziuda, będący jednocześnie przedstawicielem do Rady Konsorcjum PPTF z ramienia WIML.

Więcej informacji o PPTF na stronie http://www.pptf.pl

Go to top