Trzy projekty WIML otrzymały dofinansowanie w III konkursie PBS

W dniu 6.08.2014 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki III konkursu Programu Badań Stosowanych (PBS). Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz decyzję o dofinansowaniu trzech projektów na łączną kwotę ponad 11,8 mln złotych. Zgodnie z informacją NCBR o rozstrzygnięciu III konkursu PBS dofinansowanie dostaną następujące projekty WIML: „Detektor wczesnych objawów zmęczenia, jako element poprawy bezpieczeństwa kierowania pojazdem” (1 miejsce rankingowe), „System ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych – EvaCopNet” (4 miejsce rankingowe) oraz „Optoelektroniczny monitoring stanu pacjenta w rezonansie magnetycznym” (20miejsce rankingowe). W III konkursie PBS złożono 1691 wniosków, z czego pozytywną decyzję o dofinansowaniu otrzymało jedynie 177. Projekty przygotowane przez WIML zostały zgłoszone w ramach ścieżki B konkursu, w grupie projektów interdyscyplinarnych. Za zgłoszenie i merytoryczne przygotowanie projektów po stronie WIML odpowiadają: Szef Zespołu Badawczego, Z-ca Dyrektora WIML ds. Badań i informacji naukowej płk dr inż. Krzysztof Różanowski oraz eksperci tematyczni Dyrektor WIML płk dr Olaf Truszczyński i Z-ca Dyrektora WIML, Kierownik Ośrodka Klinicznego płk lek. Grzegorz Nowicki. Projekty WIML były konsultowane przez Głównego inżyniera ds. elektronicznych urządzeń i systemów pomiarowych, Kierownika Pracowni Elektroniki Medycznej, mgr. inż. Jarosława Lewandowskiego. Przygotowali je pracownicy Zakładu Bioinżynierii Lotniczej przy wsparciu ze strony Pracowni Dokumentacji Naukowej i Wydawniczej. PBS jest programem NCBR, którego celem jest promocja współpracy ośrodków naukowych i przedsiębiorców, poprzez wykorzystanie w praktyce wyników badań naukowych. Źródło: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/aktualnos...

Go to top