Padaczka – fakty i mity. Diagnostyka i współczesne metody leczenia epilepsji

Podczas XI WIMLowskiego Spotkania Naukowego, które odbyło się 18 marca 2015 r. dr hab. med. Rafał Rola, prof. WIML, omówił zagadnienia związane z epilepsją, poświęcając najwięcej uwagi współczesnym metodom jej leczenia.

Profesor Rola, kierownik Kliniki Neurologii WIML od wielu lat prowadzi badania nad padaczką, chorobą jak sam mówi nieco zapomnianą wydawałoby się, że w pełni poznaną. Po chwili jednak przekonuje, że jest to mylne wrażenie, gdyż wraz z rozwojem technologii diagnostycznych (np. EEG i LTM wideo EEG) i metod leczenia, w tym operacyjnego, następuje ciągły postęp oraz pojawia się szansa dla tysięcy chorych. Chorych, często wykluczonych, którzy z powodu padaczki stracili pracę i przeszli na rentę.

W Polsce na epilepsję choruje 1% społeczeństwa, czyli około 380 tysięcy osób. Jedną trzecią z nich udaje się wyleczyć jednym lekiem, kolejną jedną trzecią chorych udaje się wyleczyć modyfikacją lub kombinacją dwóch leków, natomiast pozostali chorzy cierpią na lekooporną padaczkę. Dla nich nadzieją są najnowsze metody w tym Głęboka stymulacja mózgu (DBS – Deep Brain Stimulation).

fot. Janusz Ośko

Go to top