Reprezentanci WIML na dorocznej konferencji psychologów wojskowych

W dniach 14-17 czerwca 2016 r. w Paprotni pod Warszawą odbyła się Konferencja Psychologiczna zorganizowana przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównym celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń wśród psychologów pracujących w jednostkach wojskowych, w wojskowych pracowniach psychologicznych, a także w obszarze psychologii klinicznej, do których zaliczają się m.in. psychologowie zatrudnieni w WIML. Tytułem tegorocznej konferencji były ,,Osobowościowe uwarunkowania służby wojskowej", a wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Adam Biela z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Czynny udział w tym wydarzeniu wzięli przedstawiciele naszego Instytutu. Dr n. med. Marian Macander, wchodzący w skład rady programowej konferencji, poprowadził pierwszą sesję, w której znalazły się m.in. wystąpienia dotyczące osobowości nieprawidłowej i zachowań agresywnych wśród żołnierzy. Mgr Alicja Kamińska wygłosiła, przygotowany wraz z dr. n. hum. Piotrem Zielińskim, referat pod tytułem ,,Od gimnazjalisty do żołnierza – wstępne wnioski na podstawie wyników badań kandydatów do OLL i WSOSP", w którym nasi autorzy pokazali, jakie cechy u kandydatów starających się o przyjęcie do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, mogą utrudniać zaadaptowanie się do szkoły o profilu wojskowym i – w dalszej kolejności – stanowić negatywny predyktor pozytywnej oceny podczas kwalifikacji do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Go to top