Publiczne obrony rozpraw doktorskich 16 czerwca 2021 r.

Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2021 roku za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora, w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne.

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w publicznej obronie rozprawy doktorskiej korzystając z linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acda7109c19314dbab61764d2e...

Go to top