Zakończenie prac w ramach projektu termomodernizacyjnego

W dniu 6 sierpnia 2021 roku odbył się komisyjny odbiór prac termomodernizacyjnych prowadzonych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Prace termomodernizacyjne przeprowadzone w WIML, realizowane były w ramach projektu pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

W ramach projektu przeprowadzono prace termomodernizacyjne w budynkach WIML nr 2, 5 i 9 polegających m.in. na:

BUDYNEK INSTYTUTU (BUDYNEK NR 2)

 • Ociepleniu ścian zewnętrznych
 • Ociepleniu stropodachu wentylowanego
 • Wymianie stolarki okiennej
 • Wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej
 • Modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Modernizacji instalacji c.o.
 • Modernizacji źródła ciepła
 • Wymianie istniejącego oświetlenia na oprawy ze źródłami typu LED
 • Montażu systemu zarządzania energią elektryczną w budynku

BUDYNEK GŁÓWNEJ KOMISJI WOJSKOWEJ LEKARSKO-LOTNICZEJ (BUDYNEK NR 5)

 • Ociepleniu ścian zewnętrznych
 • Ociepleniu stropodachu wentylowanego
 • Wymianie stolarki okiennej
 • Wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej
 • Modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Modernizacji instalacji c.o.
 • Modernizacji źródła ciepła
 • Wymianie istniejącego oświetlenia na oprawy ze źródłami typu LED
 • Montażu nadachowej instalacji fotowoltaicznej
 • Montażu systemu zarządzania energią elektryczną w budynku

BUDYNEK KOMÓR NISKICH CIŚNIEŃ Z WYŁĄCZENIEM WIRÓWKI (BUDYNEK NR 9)

 • Ociepleniu ścian zewnętrznych
 • Ociepleniu stropodachu
 • Wymianie stolarki okiennej
 • Wymianie luksferów
 • Wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej
 • Modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Modernizacji instalacji c.o.
 • Modernizacji źródła ciepła
 • Wymianie istniejącego oświetlenia na oprawy ze źródłami typu LED
 • Montażu nadachowej instalacji fotowoltaicznej
 • Montażu systemu zarządzania energią elektryczną w budynku

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0059/17-00

Wartość projektu:  8 632 246,12 zł

Wartość dofinansowania: 5 098 793,30 zł

http://www.wiml.waw.pl/pl/fundusze-strukturalne

Go to top