Posiedzenie Rady Naukowej WIML - kwiecień 2022 r.

W dniu 27 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

W trakcie obrad miało miejsce ślubowanie Osób, które uzyskały stopień doktora w poprzedniej kadencji Rady Instytutu. Dyplomy doktora nauk medycznych wręczono Pani dr Joannie Dereń – pracownikowi Kliniki Okulistycznej WIML, Pani dr Danie Pavlovschi oraz Pani dr Ewie Szymczuk. Na zakończenie wysłuchano Gaudeamus Igitur.

Paniom Doktor serdecznie gratulujemy!

Druga część posiedzenia była poświęcona bieżącym sprawom naukowym Instytutu. Rada pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr hab. n. med. Joanny Gołębiewskiej na stanowisko profesora Instytutu oraz podjęła uchwały w sprawie nadania lek. Michałowi Andrzejowi Kurkowi stopnia doktora nauk medycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej.

Członkowie Rady Naukowej dokonali także wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego Instytutu, Komisji Dyscyplinarnej WIML oraz Komisji Rady Naukowej WIML ds. Rozwoju Kadry Naukowej.

PB, WIML
fot. ISz, WIML

Go to top