Udział pracownika WIML w konferencji bariatrycznej w Dallas

W dniach od 5 do 9 czerwca br. w Dallas odbyła się konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej (American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, ASMBS). Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych dotyczących chirurgii bariatrycznej na świecie. 

Dr n. med. Michał Janik, który jest adiunktem w Klinice Chirurgii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej miał okazję zaprezentować wyniki projektu naukowego, który zespół Kliniki Chirurgii WIML realizował we współpracy z badaczami z Mayo Clinic (Rochester, MT, USA) oraz Texas Tech (El Passo, TX, USA). Badanie dotyczyło meta-analizy oceniającej wpływ operacji bariatrycznych na występowanie raka jelita grubego i odbytnicy w okresie pooperacyjnym. 

Badanie zostało zaprezentowane jako jedno z 10 najważniejszych badań zgłoszonych na kongres. Tematyka oraz sama prezentacja wzbudziły duże zainteresowanie, czego odzwierciedleniem była żywa dyskusja, materiały opublikowane w amerykańskich portalach informacyjnych, a także zaproszenie do publikacji wyników pracy w wysoko punktowanym czasopiśmie - Surgery for Obesity and Related Diseases.

MJ, WIML
fot. MJ, WIML

 

 

Go to top