Badanie dakriocystograficzne w WIML

 

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej WIML we współpracy z Kliniką Okulistyczną ruszyła nowa wysokospecjalistyczna i unikalna w skali kraju procedura badania dakriocystograficznego (DCG) stosowana w diagnostyce chorób narządu łzowego oka. 

Całą procedurę nadzorował i czuwał nad jej bezpieczeństwem Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho, a protokół z badania przygotował Kierownik Kliniki Okulistycznej, dr n. med. Radosław Różycki. 

Badanie dakriocystograficzne polega na podaniu do dróg łzowych pacjenta środka kontrastowego – lipiodolu, a następnie wykonaniu sekwencji zdjęć rentgenowskich. Unikalność procedury bierze się z faktu, że jednocześnie należy podać kontrast do kanalików łzowych, których średnica nie przekracza 1 mm, a następnie dynamicznie wykonywać w zależności od typu choroby, zdjęcia w różnych pozycjach głowy. Badanie jest niezbędne do wykonywania operacji rekonstrukcyjnych i udrożnienia dróg łzowych w leczeniu patologicznego łzawienia. 

Dakriocystografia została z sukcesem wykonana u dwóch pacjentów i pozwoliła na postawienie prawidłowego rozpoznania. 

Zapraszamy pacjentów z nadmiernym łzawieniem na konsultacje do Kliniki Okulistycznej WIML.

JW, WIML
fot. JW, WIML

Go to top