5. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych

Z radością informujemy, iż w dniach 12-14 października 2017 r. w Krakowie odbędzie się jubileuszowy, 5. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, którego współorganizatorem jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

Tegoroczny Kongres odbędzie się pod hasłem „Kierunek - praktyka!”, dlatego też poza szeregiem wykładów o praktycznych aspektach ratownictwa i medycyny ratunkowej, spotkaniu towarzyszyć będą liczne warsztaty specjalistyczne. W trakcie spotkania pod patronatem WIML zaplanowana została także sesja pt. „Ratownictwo medyczne na świecie - doświadczenia z międzynarodowych misji militarnych, pokojowych i medycznych".

Jesteśmy przekonani, iż 5. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń cywilno-wojskowych w obszarze ratownictwa medycznego. Do udziału w Kongresie, serdecznie zapraszamy przedstawicieli wojskowej służby zdrowia, a w szczególności ratowników medycznych służących w Siłach Zbrojnych RP.

Więcej informacji o 5. OKRM na:

Zapraszamy!

     

Go to top