92. rocznica powstania WIML

 

7 stycznia mija 92. rocznica powstania Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Instytut został utworzony na podstawie rozkazu ministra spraw wojskowych marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (Dz. Rozk. 1/28), jako placówka naukowo-badawcza nosząca nazwę Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich (CBLL) w składzie: 9 lekarzy, 4 urzędników i 2 pracowników pomocniczych. W 1936 roku Centrum przemianowano na Instytut Badań Lekarskich Lotnictwa (IBLL), a następnie na Centralne Laboratorium Medycyny Lotniczej (1946 r.), Centralny Instytut Badań Lotniczo-Lekarskich (1947 r.) i Wojskowy Instytut Naukowo-Badawczy i Doświadczalny Medycyny Lotniczej (1955 r.). Zgodnie z zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej od 21 maja 1958 roku Instytut nosi nazwę Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

Z okazji jubileuszu wszystkim pracownikom życzymy wielu sukcesów, osiągnięć naukowych i satysfakcji z realizowanych zadań.

KŁ, WIML
fot. ISz, WIML

     

Go to top