Mobilne laboratorium medyczno-psychologiczne

W listopadzie 2012 r. zakończyła się realizacja Projektu numer O R00 0030 12, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowanego w latach 2010-2012 przez Konsorcjum Naukowo–Przemysłowe działające w składzie: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej i firma AMZ-BIS Sp. z o. o.. Efektem prac projektowych jest wykonane i wdrożone do eksploatacji mobilne laboratorium medyczno-psychologiczne, pozwalające na prowadzenie działań medycznych i psychologicznych podczas badania wypadków i katastrof lotniczych.

Poza wykonaniem laboratorium, wyposażonego w system aparaturowy wspierający badania zdarzeń lotniczych, opracowane zostały procedury postępowania Podkomisji Medycznej działającej w składzie Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego podczas badania zdarzeń lotniczych.

Dodatkowymi dokumentami wytworzonymi w ramach projektu są dokumentacja techniczna i konstrukcyjna na wykonanie mobilnego laboratorium, a także opracowanie zasad doboru i projektowania sposobu montażu elementów wyposażenia specjalnego i specjalistycznego w zabudowie laboratorium z uwzględnieniem ergonomii ich eksploatacji oraz obliczenia numeryczne w zakresie wytrzymałościowym połączeń nadwozia z podwoziem.

Mobilne laboratorium medyczno-psychologiczne do badania wypadków i katastrof lotniczych jest jedynym tego rodzaju rozwiązaniem metodycznym i konstrukcyjnym w Polsce i prawdopodobnie w Europie.

Kontakt: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
tel. +48 261 852 667
e-mail: kkowalczuk@wiml.waw.pl
   

 

 

     

Go to top