płk dr Olaf Truszczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • Psychologia lotnicza
  • Bezpieczeństwo lotu
  • Wpływ stresorów na funkcjonowanie człowieka operatora
  • Psychospołeczne i kulturowe aspekty terroryzmu międzynarodowego

PROFIL NAUKOWY

Płk dr Olaf Truszczyński od 2003 do 2016 roku był dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną i Uniwersytet Łódzki w zakresie psychologii lotniczej, psychologii stresu i psychologii terroryzmu. Pracował naukowo w Zakładzie Psychologii Pracy i Służby Wojskowej Instytutu Higieny Psychicznej Wojskowej Akademii Medycznej. W WIML kierował Pracownią Psychodiagnostyki Zakładu Psychologii Lotniczej, a następnie Zakładem Bezpieczeństwa Lotów. W 1998 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zatytułowaną: „Wpływ stresu hipoksji wysokościowej na sprawność operatorską pilota”.

Płk dr Olaf Truszczyński ukończył kursy specjalistyczne poświęcone badaniom wypadków i katastrof lotniczych w Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. Odbył staż naukowy w bazie lotnictwa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, gdzie przeszedł szkolenie w zakresie selekcji i kwalifikacji pilotów samolotów wysokomanewrowych.

Płk dr Olaf Truszczyński jest uznanym ekspertem, reprezentującym Polskę na forum międzynarodowym. Zasiada w wielu krajowych i zagranicznych komitetach naukowych. Jest przedstawicielem Polski w Europejskiej Agencji Obrony i Komitecie Naukowym NATO. Przewodniczy podkomisji medycznej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Został powołany do Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej, European Association for Aviation Psychology i International Military Testing Association.  

Napisał ponad 50 artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących psychologii wojskowej, medycyny wojskowej oraz problematyki oddziaływania stanów ekstremalnych w tym odosobnienia na reakcje psychiczne człowieka. Bierze czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. W 2004 roku zorganizował i przewodniczył Europejskiej Konferencji Psychologii Lotniczej pt. „Safety, Systems and People in Aviation”. W 2011 współorganizował warsztat z NASA, który odbył się w WIML.

Został odznaczony wieloma medalami resortowymi i państwowymi m.in.: złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, srebrnym „Krzyżem Zasługi”.

     

Go to top