Wirówka przeciążeniowa - symulator szkoleniowy

 Oferta komercyjna

Symulator lotniczy, jakim jest wirówka przeciążeniowa daje duże możliwości wykorzystania jej w charakterze zarówno operacyjnym, treningowym, jak i diagnostycznym. Pozwala na prowadzenie intensywnego szkolenia mającego na celu nauczenie pilotów poprawnego wykonywania manewru przeciwprzeciążeniowego oraz oswojenie załóg lotniczych z efektami działania wysokich wartości przeciążeń o przedłużonym czasie działania oraz zjawiskiem push-pull. Zapewnia także załogom lotu zapoznanie się z niepożądanymi następstwami działania przyspieszeń związanymi z utratą świadomości lub dezorientacji przestrzennej.

Trening w wirówce umożliwia odtworzenie i/lub podtrzymanie optymalnej tolerancji przeciążeń nawet wtedy gdy wykonywanie zadań w powietrzu jest niemożliwe lub niepożądane. Koszty treningu w wirówce są niewspółmiernie niższe od ewentualnych kosztów nowoczesnego samolotu bojowego.

Zainstalowana na 8-metrowym ramieniu gondola wirówki umożliwia uzyskiwanie przeciążenia w osi „Z” w zakresie od -3G do 16G z maksymalnym gradientem przyrostu przeciążenia do 14,5 G/s. Dodatkowo żyroskopowe zawieszenie gondoli zapewnia zadawanie przeciążeń również w osiach X i Y odpowiednio w zakresie wartości ±10G i ±6G.

Symulator przeznaczony jest do badania, szkolenia i treningu kandydatów na pilotów oraz pilotów samolotów wysokomanewrowych (bojowych, akrobacyjnych oraz sportowych), jak również do technicznych badań eksperymentalnych.

Wymienne elementy gondoli wirówki umożliwiają funkcjonalne odwzorowanie wyposażenia kokpitów podstawowych samolotów wielozadaniowych polskich Sił Powietrznych, tj. F-16 Block 52+ oraz MiG-29.
Wirówka przeciążeniowa posiada możliwości treningowe między innymi w zakresie:

  • czynności przedstartowych,
  • lotów wg przyrządów oraz nawigacji (nawigowanie i podejścia do lądowania według VOR, VOR/DME oraz TACAN,  nawigowania i podejścia do lądowania według NDB, procedury radiowe - obsługa urządzeń łączności,  procedury lotów w warunkach nocnych, podejścia kontrolowane z Ziemi, podejścia według ILS, loty grupowe i nawigacja w trudnych warunkach pogodowych),
  • wyprowadzania statku powietrznego z nietypowych położeń,
  • sytuacji awaryjnych (pożar silnika, uszkodzenie systemu sterowania, itp.),
  • zastosowania bojowego (przechwytywanie celów powietrznych, manewrów obronnych, użycia uzbrojenia itp.),
  • orientacji sytuacyjnej (5 profili),
  • dezorientacji przestrzennej (11 iluzji).

Ponadto wykorzystanie wirówki przeciążeniowej do celów diagnostycznych pozwoli w sposób kompleksowy ocenić wydolność organizmu pilota w środowisku rzeczywistych obciążeń grawitacyjnych. Posiadanie wirówki o tak wysokich parametrach (w zasadzie najlepszych w Europie) pozwoli na prowadzenie naukowych badań medycznych nad sposobami zabezpieczenia pilotów przed wysokimi i szybko narastającymi przeciążeniami. Wirówka posiada również duży potencjał rozwojowy w zakresie prowadzenia dodatkowych badań psychologicznych mających na celu poznanie i analizę zachowań pilotów poddanych działaniu przeciążeń.

Kontakt: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
tel. +48 261 852 000
e-mail: kkowalczuk@wiml.waw.pl

                 

 

 

     

Go to top