Akcent WIML-owski na V Ogólnopolskim Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Ratownictwo Medyczne stanowi ważny element systemu bezpieczeństwa narodowego zarówno w sferze wojskowej jak i cywilnej. Pracownicy Zakładu Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego WIML wzięli aktywny udział w V Ogólnopolskim Sympozjum Ratownictwa Medycznego połączonym z I Forum Ratownictwa Specjalistycznego. Wydarzenie to odbyło się w dniach 13-15 października 2013 r. w Szczyrku. Podczas sesji plenarnej przedstawiciele WIML wygłosili referat pt. „Zagrożenia fizjologiczne związane ze zmiennymi warunkami temperaturowymi”.

Więcej informacji na stronie: http://ratownictwo.kongresy.com.pl/page/1/

     

Go to top